Hoppa till huvudinnehållet

Omställningsbarometern: Antalet uppsagda i välfärden minskar

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

– Arbetsmarknaden förändras snabbt, något som påskyndats ytterligare under pandemin i form av exempelvis digitalisering. I fjol såg vi en kraftig ökning av antalet uppsagda inom välfärden. Under första kvartalet i år visar Omställningsbarometern en viss nedgång i antalet uppsägningar, men det är naturligtvis för tidigt att säga om det är en varaktig trend, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare i välfärdssektorn uppsagda på grund av arbetsbrist i Sverige, en minskning med 22 procent jämfört med första kvartalet 2020. De yrkesgrupper med flest uppsagda medarbetare hittills under 2021 är administratörer, lärare och undersköterskor. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av stiftelsen Omställningsfonden.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De allra flesta, 91 procent, som fick stöd av Omställningsfonden under första kvartalet 2021 gick vidare till ny sysselsättning. 71 procent fick nytt jobb och hela 20 procent påbörjade längre studier.

– Att byta arbetsplats eller karriär och att ständigt utveckla sin kompetens är en naturlig del av arbetslivet. Samtidigt kan dessa förändringar vara svåra för den enskilde. Därför är det viktigt att känna till att det finns hjälp att få, så att nödvändig förändring kan ses som en möjlighet och inte en svårighet, säger Eva Wikström.

I Omställningsfondens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

– Verksamheter måste kunna anpassas till nya förutsättningar och kompetensbehov. Det är viktigt att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och tidigt identifiera medarbetare eller grupper av medarbetare som kan behöva kompetensutveckling för att möta nya krav i jobbet. Arbetsgivare kan på så sätt både utveckla verksamheten och bidra till ökad anställningstrygghet för den enskilde medarbetaren, säger Eva Wikström.

Omställningsbarometern: 
Omställningsbarometern är en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av stiftelsen Omställningsfonden. Läs mer på: https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/omstallningsbarometern/

Fakta: Yrkesgrupper med flest antal uppsagda inom välfärden, Q1 2021

Administratör 46
Lärare 44
Undersköterska 21
Elevassistent 17
Behandlingsassistent/Socialpedagog 16
Fakta: Län med flest antal uppsagda inom välfärden, Q1 2021

Stockholms län 74
Västra Götalands län 34
Skåne län 33


Grafik: Utveckling av antal uppsagda inom välfärden


Fakta: Andel som fått hjälp till ny sysselsättning genom Omställningsfonden

De allra flesta, 91 procent, som fick stöd av Omställningsfonden under första kvartalet 2021 gick vidare till ny sysselsättning. 71 procent fick nytt jobb och hela 20 procent påbörjade längre studier. Den genomsnittliga tiden till ny sysselsättning var 5 månader.

Publicerad 12 april 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Coronapandemin ger ökat behov av kompetensutveckling

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, anser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin. Samtidigt uppger många att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Framåtsyftande verksamheter lägger grunden

Vi på Omställningsfonden är otroligt imponerade över det arbete som ni gjort ute i verksamheterna! Genom att vara så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling bidrar ni till att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Det gör det möjligt att undvika uppsägningar genom att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov.

Blogginlägg

Kraftig ökning av antalet uppsagda i välfärden

Över 1 600 personer sades upp i välfärdssektorn under 2020 på grund av arbetsbrist. Det är en ökning med 30 procent från året innan. De yrkesgrupper som drabbades hårdast var administratörer, lärare och handläggare. Det visar ny statistik från Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef