Hoppa till huvudinnehållet

​Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

– Det är glädjande att den här satsningen nu blir en permanent del av Omställningsfondens uppdrag. Avtalet möter tidigt förändrade kompetens- och bemanningsbehov hos arbetsgivaren i stället för att riskera en situation där uppsägningar kan bli aktuellt. Omställningsfondens insatser underlättar för medarbetarna att klara nya arbetsuppgifter och för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Det är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har under tre år haft som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser. Nu blir miljonsatsningen en permanent del av Omställningsfondens uppdrag, som ett resultat av det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

– Det är positivt att arbetsgivarna och facken inom välfärdssektorn är så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling. Det här avtalet är unikt och saknar helt motsvarigheter och därför är det väldigtt glädjande att det nu får fortsätta även kommande år, säger Eva Wikström.

Fakta om det nya avtalet

  • Tillgängliga medel för kompetenshöjande insatser under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor.
  • Tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser.
  • Lärare omfattas av de förebyggande insatserna under en försöksperiod på tre år, enligt överenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.
  • Arbetstagare som riskerar uppsägning får rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan.
  • Omställningsinsatser kan ges till arbetstagare när arbetsgivaren har fullgjort sin
  • rehabiliteringsskyldighet.
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet.
  • Turordningsreglerna permanentas genom överenskommelsen. 

Publicerad 05 maj 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

​Var fjärde tror på karriärbyte inom de närmaste fem åren

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av pandemin och historiskt höga arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Uppsägningar ökar i välfärdssektorn

Närmare 1 000 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag under första halvåret i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då drygt 660 medarbetare blev uppsagda. Yrkesrollerna varierar men den grupp som sticker ut något i statistiken är lärare. Totalt har 117 lärare sagts upp, varav 45 under juni månad.

Nyhet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden är övergripande till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande" och framhåller vikten av ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. – Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning, säger Eva Wikström,vd på Omställningsfonden,

Pressmeddelande