Hoppa till huvudinnehållet

Kraftig ökning av antalet uppsagda i välfärden

Över 1 600 personer sades upp i välfärdssektorn under 2020 på grund av arbetsbrist. Det är en ökning med 30 procent från året innan. De yrkesgrupper som drabbades hårdast var administratörer, lärare och handläggare. Det visar ny statistik från Omställningsfonden.

– Arbetsmarknaden förändras snabbt, och under pandemin har välfärden mött ännu större utmaningar än vanligt. Verksamheter måste kunna anpassas utifrån nya förutsättningar och kompetensbehov, men medarbetare som sägs upp ska alltid få ett bra stöd för att komma vidare till nytt jobb, studier eller starta eget företag, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

1 640 personer som arbetade i kommuner, regioner och kommunala bolag blev uppsagda under 2020 på grund av arbetsbrist. Det är en ökning med 30 procent från 2019, då motsvarande siffra var 1 264 uppsagda. De yrkesgrupper som drabbades hårdast av uppsägningar under 2020 var administratörer, lärare och handläggare.

– Det är viktigt att ta hjälp av Omställningsfonden när välfärdssektorn tvingas säga upp medarbetare. Att bli uppsagd kan vara en tuff omställning. Därför är det viktigt att känna till att det finns hjälp att få, så att nödvändig förändring kan ses som en möjlighet och inte en svårighet, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De allra flesta, 89 procent, som fick stöd av Omställningsfonden under 2020 gick vidare till ny sysselsättning. Hela 73 procent fick nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier.

– Det är fantastiskt att så många har fått ett nytt jobb, trots att arbetslösheten i landet ökat under pandemin. Det är ett kvitto på att omställningsarbetet gör skillnad och ökar medarbetarens anställningsbarhet på arbetsmarknaden, säger Eva Wikström.

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner och regioner, samt kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Fakta om uppsagda i välfärdssektorn 2020 i Sverige:

Totalt antal: 1 640 personer

Vanligaste yrkesgrupperna som blev uppsagda:

Administratör

195

Lärare

192

Handläggare

139

Personlig assistent

106

Barnskötare

99

Elevassistent

92

Behandlingsassistent/Socialpedagog

85

Undersköterska

57

Ledningsarbete

55

Måltidspersonal

47

Publicerad 22 februari 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Omställningsbarometern: Antalet uppsagda i välfärden minskar

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Coronapandemin ger ökat behov av kompetensutveckling

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, anser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin. Samtidigt uppger många att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Framåtsyftande verksamheter lägger grunden

Vi på Omställningsfonden är otroligt imponerade över det arbete som ni gjort ute i verksamheterna! Genom att vara så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling bidrar ni till att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Det gör det möjligt att undvika uppsägningar genom att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov.

Blogginlägg

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef