Hoppa till huvudinnehållet

Coronapandemin ger ökat behov av kompetensutveckling

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, anser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin. Samtidigt uppger många att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden.

– Många medarbetare ser ett behov av kompetensutveckling på arbetsplatsen som en direkt konsekvens av pandemin. För att klara dagens och framtidens utmaningar krävs det medvetna satsningar på kompetensutveckling och vidareutbildning, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, ser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin – det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden. Samtidigt uppger nästan fyra av tio, 39 procent, att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats.

Under 2021–2023 fördelar Omställningsfonden 750 miljoner kronor för kompetensutveckling och omställning inom välfärdssektorn. Satsningen genomförs för att minska risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist och är ett initiativ av arbetsmarknadens parter inom välfärden. Administratörer, lärare, handläggare och undersköterskor är några av de 120 yrkesgrupper som kan ta del av insatsen.

– Kompetensutveckling gynnar både individen och samhället. När välfärdens arbetsgivare erbjuder sina medarbetare kontinuerlig vidareutbildning kan det långsiktigt bidra till att lösa kompetensbristen i välfärden, samtidigt som det ökar medarbetarnas möjligheter till ett utvecklande arbetsliv, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare, fackförbund och arbetsgivare vid karriärväxling och kompetensutveckling samt vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Omställningsfondens arbete omfattar cirka 1,2 miljoner anställda inom kommun- och regionsektorn.

För mer information, kontakta gärna:
Anette Nordenfelt, kommunikationschef, 08-452 79 22, anette.nordenfelt@omstallningsfonden.se

Pressbilder fria för användning
Pressbild på Omställningsfondens vd Eva Wikström finns här.

Om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 24 november–3 december 2020. Totalt har 1 000 personer mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på följande frågor:

"I vilken grad anser du att behovet av kompetensutveckling har ökat på din nuvarande arbetsplats under coronapandemin?"

7,6 procent svarade: " I mycket hög grad"
24,3 procent svarade: " I ganska hög grad"
37,1 procent svarade: " I ganska låg grad"
17,0 procent svarade: " I mycket låg grad"
13,9 procent svarade: " Tveksam, vet ej"

"Är du intresserad av kompetensutveckling i din nuvarande roll på jobbet?"

26,2 procent svarade: "Ja, mycket intresserad"
32,4 procent svarade: "Ja, ganska intresserad"
9,4 procent svarade: "Nej, inte så intresserad"
3,5 procent svarade: "Nej, inte alls intresserad"
26,8 procent svarade: "Jag jobbar inte"
1,7 procent svarade: "Tveksam, vet ej"

Publicerad 16 mars 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Omställningsbarometern: Antalet uppsagda i välfärden minskar

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Framåtsyftande verksamheter lägger grunden

Vi på Omställningsfonden är otroligt imponerade över det arbete som ni gjort ute i verksamheterna! Genom att vara så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling bidrar ni till att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Det gör det möjligt att undvika uppsägningar genom att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov.

Blogginlägg

Kraftig ökning av antalet uppsagda i välfärden

Över 1 600 personer sades upp i välfärdssektorn under 2020 på grund av arbetsbrist. Det är en ökning med 30 procent från året innan. De yrkesgrupper som drabbades hårdast var administratörer, lärare och handläggare. Det visar ny statistik från Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef