Hoppa till huvudinnehållet

Coronapandemin ger ökat behov av kompetensutveckling

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, anser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin. Samtidigt uppger många att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden.

– Många medarbetare ser ett behov av kompetensutveckling på arbetsplatsen som en direkt konsekvens av pandemin. För att klara dagens och framtidens utmaningar krävs det medvetna satsningar på kompetensutveckling och vidareutbildning, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, ser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin – det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden. Samtidigt uppger nästan fyra av tio, 39 procent, att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats.

Under 2021–2023 fördelar Omställningsfonden 750 miljoner kronor för kompetensutveckling och omställning inom välfärdssektorn. Satsningen genomförs för att minska risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist och är ett initiativ av arbetsmarknadens parter inom välfärden. Administratörer, lärare, handläggare och undersköterskor är några av de 120 yrkesgrupper som kan ta del av insatsen.

– Kompetensutveckling gynnar både individen och samhället. När välfärdens arbetsgivare erbjuder sina medarbetare kontinuerlig vidareutbildning kan det långsiktigt bidra till att lösa kompetensbristen i välfärden, samtidigt som det ökar medarbetarnas möjligheter till ett utvecklande arbetsliv, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare, fackförbund och arbetsgivare vid karriärväxling och kompetensutveckling samt vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Omställningsfondens arbete omfattar cirka 1,2 miljoner anställda inom kommun- och regionsektorn.

För mer information, kontakta gärna:
Anette Nordenfelt, kommunikationschef, 08-452 79 22, anette.nordenfelt@omstallningsfonden.se

Pressbilder fria för användning
Pressbild på Omställningsfondens vd Eva Wikström finns här.

Om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 24 november–3 december 2020. Totalt har 1 000 personer mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på följande frågor:

"I vilken grad anser du att behovet av kompetensutveckling har ökat på din nuvarande arbetsplats under coronapandemin?"

7,6 procent svarade: " I mycket hög grad"
24,3 procent svarade: " I ganska hög grad"
37,1 procent svarade: " I ganska låg grad"
17,0 procent svarade: " I mycket låg grad"
13,9 procent svarade: " Tveksam, vet ej"

"Är du intresserad av kompetensutveckling i din nuvarande roll på jobbet?"

26,2 procent svarade: "Ja, mycket intresserad"
32,4 procent svarade: "Ja, ganska intresserad"
9,4 procent svarade: "Nej, inte så intresserad"
3,5 procent svarade: "Nej, inte alls intresserad"
26,8 procent svarade: "Jag jobbar inte"
1,7 procent svarade: "Tveksam, vet ej"

Publicerad 16 mars 2021 Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef