Hoppa till huvudinnehållet

750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Nu kan landets kommuner, regioner och kommunala företag söka miljonstöd för att kompetensutveckla sina medarbetare. Genom Omställningsfonden satsas totalt 750 miljoner kronor under totalt tre år för att hjälpa verksamheter att ställa om kompetensen hos sina medarbetare och förhindra uppsägningar.

– I denna tid, då pandemin ställer välfärden inför stora utmaningar, känns det viktigt och bra att kunna bidra till medarbetarnas behov av kompetensutveckling och till kommunernas, regionernas och de kommunala företagens behov av kompetensförsörjning, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Sveriges kommuner, regioner och kommunala företag miljoner kronor kan totalt söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare under åren 2021–2023. Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som kommer kunna ta del av insatserna. Omställningsfonden, som ägs av parterna, har sedan 2017 fördelat en miljard kronor till karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn.

– När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna. För att minska risken för uppsägningar kan arbetsgivare inom välfärdssektorn söka medel till förebyggande kompetensutveckling. Det kan vara vårdbiträden som utbildar sig till undersköterskor, lärare som breddar sin ämneskompetens, eller socialsekreterare som uppdaterar sina digitala kunskaper, säger Eva Wikström.

Under de senaste fyra åren har 60 000 medarbetare inom välfärden fått vidareutbildning och kompetensutveckling via Omställningsfonden. Nu fortsätter satsningen under åren 2021–2023 som en del av kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR inom välfärdssektorn.

– Det här är en satsning som gynnar medarbetare, arbetsgivare, arbetsmarknaden och välfärden i stort. Tack vare avtalet kan Omställningsfonden öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden hjälper även till i de fall där uppsägningar inte går att undvika. Då kan de medarbetare som blir uppsagda få hjälp med åtgärder och individuellt stöd som leder till ny sysselsättning. Det kan till exempel vara praktik, utbildning eller hjälp att starta eget företag.

Publicerad 25 januari 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Omställningsbarometern: Antalet uppsagda i välfärden minskar

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Coronapandemin ger ökat behov av kompetensutveckling

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, anser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin. Samtidigt uppger många att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Framåtsyftande verksamheter lägger grunden

Vi på Omställningsfonden är otroligt imponerade över det arbete som ni gjort ute i verksamheterna! Genom att vara så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling bidrar ni till att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Det gör det möjligt att undvika uppsägningar genom att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov.

Blogginlägg

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef