Hoppa till huvudinnehållet

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärdssektorn

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år.

– Det känns både bra och viktigt att kunna bidra till medarbetarnas behov av kompetensutveckling och till kommunernas, regionernas och de kommunala företagens behov av kompetensförsörjning – särskilt i en tid då välfärden står inför stora utmaningar, säger Joakim Larsson, styrelseordförande i Omställningsfonden.

Under fyra år har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling inom välfärdssektorn. Över 60 000 medarbetare i 120 olika yrkesgrupper som undersköterska, handläggare och socialsekreterare har fått vidareutbildning och kompetensutveckling. Nu fortsätter satsningen som en permanent del av det kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

– Det är positivt att arbetsgivarna och facken inom välfärdssektorn är så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling. Avtalet gör det möjligt att undvika uppsägningar i välfärden genom att tidigt möta arbetsgivarens förändrade kompetens- och bemanningsbehov, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har sedan 2017 förvaltat en miljard kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser. Satsningen är en permanent del av Omställningsfondens uppdrag, som ett resultat av det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn den 1 maj 2020.

– Tack vare det nya avtalet kan Omställningsfonden även fortsättningsvis bidra till en välfungerande arbetsmarknad. Det här är en satsning som både gynnar både medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort, säger Eva Wikström.


Fakta om kompetens- och omställningsavtalet:

  • 750 miljoner kronor avsätts för kompetenshöjande insatser under 2021–2023.
  • Tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser.
  • Arbetstagare som riskerar uppsägning får rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan.
  • Omställningsinsatser kan ges till arbetstagare när arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet.
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet.

Publicerad 25 januari 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Kraftig ökning av antalet uppsagda i välfärden

Över 1 600 personer sades upp i välfärdssektorn under 2020 på grund av arbetsbrist. Det är en ökning med 30 procent från året innan. De yrkesgrupper som drabbades hårdast var administratörer, lärare och handläggare. Det visar ny statistik från Omställningsfonden.

Pressmeddelande

750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Nu kan landets kommuner, regioner och kommunala företag söka miljonstöd för att kompetensutveckla sina medarbetare. Genom Omställningsfonden satsas totalt 750 miljoner kronor under totalt tre år för att hjälpa verksamheter att ställa om kompetensen hos sina medarbetare och förhindra uppsägningar.

Pressmeddelande

4 av 10 saknar möjlighet till kompetensutveckling

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt är en klar majoritet intresserad av att utveckla sin kompetens. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef