Hoppa till huvudinnehållet

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärdssektorn

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år.

– Det känns både bra och viktigt att kunna bidra till medarbetarnas behov av kompetensutveckling och till kommunernas, regionernas och de kommunala företagens behov av kompetensförsörjning – särskilt i en tid då välfärden står inför stora utmaningar, säger Joakim Larsson, styrelseordförande i Omställningsfonden.

Under fyra år har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling inom välfärdssektorn. Över 60 000 medarbetare i 120 olika yrkesgrupper som undersköterska, handläggare och socialsekreterare har fått vidareutbildning och kompetensutveckling. Nu fortsätter satsningen som en permanent del av det kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

– Det är positivt att arbetsgivarna och facken inom välfärdssektorn är så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling. Avtalet gör det möjligt att undvika uppsägningar i välfärden genom att tidigt möta arbetsgivarens förändrade kompetens- och bemanningsbehov, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har sedan 2017 förvaltat en miljard kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser. Satsningen är en permanent del av Omställningsfondens uppdrag, som ett resultat av det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn den 1 maj 2020.

– Tack vare det nya avtalet kan Omställningsfonden även fortsättningsvis bidra till en välfungerande arbetsmarknad. Det här är en satsning som både gynnar både medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort, säger Eva Wikström.


Fakta om kompetens- och omställningsavtalet:

  • 750 miljoner kronor avsätts för kompetenshöjande insatser under 2021–2023.
  • Tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser.
  • Arbetstagare som riskerar uppsägning får rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan.
  • Omställningsinsatser kan ges till arbetstagare när arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet.
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet.

Publicerad 25 januari 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Omställningsbarometern: Antalet uppsagda i välfärden minskar

Under första kvartalet 2021 blev 316 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar Omställningsbarometern, en ny kartläggning av omställning inom välfärden som tas fram av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Coronapandemin ger ökat behov av kompetensutveckling

Var tredje yrkesarbetande i Sverige, 32 procent, anser att behovet av kompetensutveckling på deras arbetsplats ökat under pandemin. Samtidigt uppger många att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Det visar en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Framåtsyftande verksamheter lägger grunden

Vi på Omställningsfonden är otroligt imponerade över det arbete som ni gjort ute i verksamheterna! Genom att vara så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling bidrar ni till att öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Det gör det möjligt att undvika uppsägningar genom att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov.

Blogginlägg

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef