Hoppa till huvudinnehållet

4 av 10 saknar möjlighet till kompetensutveckling

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt är en klar majoritet intresserad av att utveckla sin kompetens. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

– Vidareutbildning är en viktig konkurrensfördel för att behålla och rekrytera medarbetare. Att fyra av tio yrkesarbetande saknar möjlighet till kompetensutveckling är oroande. Kompetensutveckling gynnar medarbetarnas karriärutveckling och underlättar för arbetsgivaren att rekrytera och behålla kompetens, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Nästan fyra av tio yrkesarbetande, 39 procent, uppger att de saknar möjlighet till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Samtidigt är sex av tio svenskar, 59 procent, intresserade av att utveckla sin kompetens. Störst är intresset i åldersgruppen 30–39 år, där åtta av tio är intresserade av kompetensutveckling i sin nuvarande roll på jobbet.

– Arbetsmarknaden förändras i snabb takt, en utveckling som skyndats på av coronapandemin. Då är det väldigt glädjande att intresset för kompetensutveckling är så stort bland yrkesarbetande. Att kontinuerligt förnya och komplettera sin kompetens är en naturlig del av arbetslivet, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden kommer under de kommande tre åren att fördela 750 miljoner kronor för kompetensutveckling och omställning inom välfärdssektorn. Satsningen genomförs på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden och är ett resultat av det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som tecknades den 1 maj 2020. Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som kan ta del av insatsen.

– Tack vare avtalet kan Omställningsfonden öppna möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare. Avtalet gör det möjligt att undvika uppsägningar i välfärden genom att tidigt möta arbetsgivarens förändrade kompetens- och bemanningsbehov, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare, fackförbund och arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid kompetensutveckling och karriärväxling. Omställningsfondens arbete omfattar cirka 1,2 miljoner anställda inom kommun- och regionsektorn.

Om Sifoundersökningen

Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden den 24 november till den 3 december 2020. Totalt har 1 000 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan:”Är du intresserad av kompetensutveckling i din nuvarande roll på jobbet?”

 • 26,2 procent svarade: ”Ja, mycket intresserad”
 • 32,4 procent svarade: ”Ja, ganska intresserad”
 • 9,4 procent svarade: ”Nej, inte så intresserad”
 • 3,5 procent svarade: ”Nej, inte alls intresserad”
 • 26,8 procent svarade: ”Jag jobbar inte”
 • 1,7 procent svarade: ”Tveksam, vet ej”

De 713 personer som svarade ja eller nej på den första frågan, fick svara på ytterligare en fråga: ”Har du möjlighet till kompetensutveckling på din nuvarande arbetsplats?”

 • 15,5 procent svarade: ” Ja, mycket goda möjligheter”
 • 42,4 procent svarade: ” Ja, ganska goda möjligheter”
 • 31,6 procent svarade: ” Nej, inte särskilt goda möjligheter”
 • 7,4 procent svarade: ” Nej, inte alls goda möjligheter”
 • 3,3 procent svarade: ”Tveksam, vet ej”

Publicerad 11 januari 2021 Pressmeddelande

Fler nyheter

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef