Hoppa till huvudinnehållet

​Över en halv miljard kronor till kompetensutveckling i välfärden

Nästan 42 000 medarbetare i välfärden har de tre senaste åren fått kompetensinsatser eller annat stöd genom Omställningsfonden, till ett värde av 597 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av ett avtal för tidig lokal omställning mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

– Avtalet möter tidigt förändrade kompetens- och bemanningsbehov hos arbetsgivaren i stället för att riskera en situation där uppsägningar kan bli aktuellt. Genom insatserna underlättar vi för medarbetarna att klara nya arbetsuppgifter och för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. På så sätt bidrar vi till en välfungerande arbetsmarknad, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har under tre år haft som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn. Under perioden har Omställningsfonden godkänt 3 550 olika kompetensutvecklande insatser till ett värde av 597 miljoner kronor. De flesta insatserna godkändes under 2019. 75 procent av alla insatser omfattar kvinnor, 25 procent omfattar män. Satsningen är ett resultat av avtalet om tidig lokal omställning (TLO-KL), en bilaga till omställningsavtalet KOM-KL.

– Det är spännande att arbetsgivarna och facken inom välfärdssektorn är så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling. Det här avtalet är unikt och saknar helt motsvarigheter och därför är det väldigt glädjande att det nu får fortsätta även kommande år, säger Eva Wikström.

I slutet av 2019 tillkännagav arbetsmarknadens parter i välfärdssektorn att man undertecknat en principöverenskommelse om ett nytt kompetens- och omställningsavtal, som börjar gälla den 1 maj 2020. Principöverenskommelsen innebär att satsningen på tidig lokal omställning, TLO-KL, nu permanentas. 

Yrkesgrupperna med flest medarbetare i kompetenshöjande insatser

Undersköterska 5 221

Ledningsarbete 4 197

Vårdbiträde 2 700

Handläggare 2 491

Barnskötare 2 291

Publicerad 02 april 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

​Var fjärde tror på karriärbyte inom de närmaste fem åren

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av pandemin och historiskt höga arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Uppsägningar ökar i välfärdssektorn

Närmare 1 000 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag under första halvåret i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då drygt 660 medarbetare blev uppsagda. Yrkesrollerna varierar men den grupp som sticker ut något i statistiken är lärare. Totalt har 117 lärare sagts upp, varav 45 under juni månad.

Nyhet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden är övergripande till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande" och framhåller vikten av ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. – Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning, säger Eva Wikström,vd på Omställningsfonden,

Pressmeddelande