Hoppa till huvudinnehållet

​Över en halv miljard kronor till kompetensutveckling i välfärden

Nästan 42 000 medarbetare i välfärden har de tre senaste åren fått kompetensinsatser eller annat stöd genom Omställningsfonden, till ett värde av 597 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av ett avtal för tidig lokal omställning mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

– Avtalet möter tidigt förändrade kompetens- och bemanningsbehov hos arbetsgivaren i stället för att riskera en situation där uppsägningar kan bli aktuellt. Genom insatserna underlättar vi för medarbetarna att klara nya arbetsuppgifter och för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. På så sätt bidrar vi till en välfungerande arbetsmarknad, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har under tre år haft som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn. Under perioden har Omställningsfonden godkänt 3 550 olika kompetensutvecklande insatser till ett värde av 597 miljoner kronor. De flesta insatserna godkändes under 2019. 75 procent av alla insatser omfattar kvinnor, 25 procent omfattar män. Satsningen är ett resultat av avtalet om tidig lokal omställning (TLO-KL), en bilaga till omställningsavtalet KOM-KL.

– Det är spännande att arbetsgivarna och facken inom välfärdssektorn är så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling. Det här avtalet är unikt och saknar helt motsvarigheter och därför är det väldigt glädjande att det nu får fortsätta även kommande år, säger Eva Wikström.

I slutet av 2019 tillkännagav arbetsmarknadens parter i välfärdssektorn att man undertecknat en principöverenskommelse om ett nytt kompetens- och omställningsavtal, som börjar gälla den 1 maj 2020. Principöverenskommelsen innebär att satsningen på tidig lokal omställning, TLO-KL, nu permanentas. 

Yrkesgrupperna med flest medarbetare i kompetenshöjande insatser

Undersköterska 5 221

Ledningsarbete 4 197

Vårdbiträde 2 700

Handläggare 2 491

Barnskötare 2 291

Publicerad 06 april 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

4 av 10 saknar möjlighet till kompetensutveckling

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt är en klar majoritet intresserad av att utveckla sin kompetens. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Inget vanligt år i år

Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen – en omställning som ökat i snabb takt under pandemin. Det medför ökade krav på ny kompetens hos medarbetare samtidigt som vissa jobb väntas försvinna.

Blogginlägg

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år.

Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef