Hoppa till huvudinnehållet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden lämnar remissvar till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande.”. Omställningsfonden ställer sig övergripande positiv och framhåller vikten av att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. 

I delegationens uppdrag ingår att lämna förslag som kan stärka valideringsarbetet inom utbildning och arbetsliv. I slutbetänkandet lämnar delegationen förslag för att kunna införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering för att fler ska kunna få sin kompetens kartlagd, bedömd och erkänd.

– Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning. När behörighetskraven ändras för yrkesgrupper ska man som medarbetare med många års erfarenhet kunna tillgodoräkna sig sina erfarenheter och kunskaper. Lärande i arbetet bör i vissa fall kunna likställas med akademiska kunskaper, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden ställer sig övergripande positiv till Valideringsdelegationens slutbetänkande och framhåller följande som särskilt viktigt:

  • Det är av största vikt att kunna få en likvärdig validering i hela landet, med gemensamma riktlinjer för valideringsprocessen. Det är dock viktigt med en flexibilitet, så att det går snabbt för personen att komma i arbete eller vidare till studier utan onödiga steg.
  • Det är viktigt att utveckla valideringsmodeller för fler yrkesgrupper, samt att kunna behovsanpassa studieinnehåll, studietakt och att kunna genomföra studier på distans för att möjliggöra arbete och studier samtidigt. I arbetet med modeller är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter som finns i olika branscher.
  • Det är positivt att kompetensförsörjning föreslås vara en del av det regionala utvecklingsansvaret och att regionerna själva styr. Däremot behövs en annan typ av finansiering än den som föreslås i slutbetänkandet så att statliga medel tilldelas i stället för att regionerna ska ansöka om medel. Risken är annars att valideringsmöjligheterna kommer se olika ut över landet.

Publicerad 17 juni 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

​Var fjärde tror på karriärbyte inom de närmaste fem åren

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av pandemin och historiskt höga arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Uppsägningar ökar i välfärdssektorn

Närmare 1 000 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist från kommuner, regioner och kommunala företag under första halvåret i år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då drygt 660 medarbetare blev uppsagda. Yrkesrollerna varierar men den grupp som sticker ut något i statistiken är lärare. Totalt har 117 lärare sagts upp, varav 45 under juni månad.

Nyhet

​Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

Pressmeddelande