Hoppa till huvudinnehållet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden lämnar remissvar till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande.”. Omställningsfonden ställer sig övergripande positiv och framhåller vikten av att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. 

I delegationens uppdrag ingår att lämna förslag som kan stärka valideringsarbetet inom utbildning och arbetsliv. I slutbetänkandet lämnar delegationen förslag för att kunna införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering för att fler ska kunna få sin kompetens kartlagd, bedömd och erkänd.

– Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning. När behörighetskraven ändras för yrkesgrupper ska man som medarbetare med många års erfarenhet kunna tillgodoräkna sig sina erfarenheter och kunskaper. Lärande i arbetet bör i vissa fall kunna likställas med akademiska kunskaper, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden ställer sig övergripande positiv till Valideringsdelegationens slutbetänkande och framhåller följande som särskilt viktigt:

  • Det är av största vikt att kunna få en likvärdig validering i hela landet, med gemensamma riktlinjer för valideringsprocessen. Det är dock viktigt med en flexibilitet, så att det går snabbt för personen att komma i arbete eller vidare till studier utan onödiga steg.
  • Det är viktigt att utveckla valideringsmodeller för fler yrkesgrupper, samt att kunna behovsanpassa studieinnehåll, studietakt och att kunna genomföra studier på distans för att möjliggöra arbete och studier samtidigt. I arbetet med modeller är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter som finns i olika branscher.
  • Det är positivt att kompetensförsörjning föreslås vara en del av det regionala utvecklingsansvaret och att regionerna själva styr. Däremot behövs en annan typ av finansiering än den som föreslås i slutbetänkandet så att statliga medel tilldelas i stället för att regionerna ska ansöka om medel. Risken är annars att valideringsmöjligheterna kommer se olika ut över landet.

Publicerad 17 juni 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

4 av 10 saknar möjlighet till kompetensutveckling

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt är en klar majoritet intresserad av att utveckla sin kompetens. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Pressmeddelande

Inget vanligt år i år

Redan innan covid-19 stod den svenska arbetsmarknaden inför förändrade kompetensbehov till följd av digitaliseringen – en omställning som ökat i snabb takt under pandemin. Det medför ökade krav på ny kompetens hos medarbetare samtidigt som vissa jobb väntas försvinna.

Blogginlägg

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år.

Pressmeddelande

Presskontakt

Anette Nordenfelt

Kommunikationschef