Hoppa till huvudinnehållet

​Ökade möjligheter till validering särskilt viktigt för välfärdssektorn

Omställningsfonden lämnar remissvar till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande.”. Omställningsfonden ställer sig övergripande positiv och framhåller vikten av att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. 

I delegationens uppdrag ingår att lämna förslag som kan stärka valideringsarbetet inom utbildning och arbetsliv. I slutbetänkandet lämnar delegationen förslag för att kunna införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering för att fler ska kunna få sin kompetens kartlagd, bedömd och erkänd.

– Ökade möjligheter till validering är särskilt viktigt för välfärdssektorn, där kompetensförsörjningen är en stor utmaning. När behörighetskraven ändras för yrkesgrupper ska man som medarbetare med många års erfarenhet kunna tillgodoräkna sig sina erfarenheter och kunskaper. Lärande i arbetet bör i vissa fall kunna likställas med akademiska kunskaper, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden ställer sig övergripande positiv till Valideringsdelegationens slutbetänkande och framhåller följande som särskilt viktigt:

  • Det är av största vikt att kunna få en likvärdig validering i hela landet, med gemensamma riktlinjer för valideringsprocessen. Det är dock viktigt med en flexibilitet, så att det går snabbt för personen att komma i arbete eller vidare till studier utan onödiga steg.
  • Det är viktigt att utveckla valideringsmodeller för fler yrkesgrupper, samt att kunna behovsanpassa studieinnehåll, studietakt och att kunna genomföra studier på distans för att möjliggöra arbete och studier samtidigt. I arbetet med modeller är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter som finns i olika branscher.
  • Det är positivt att kompetensförsörjning föreslås vara en del av det regionala utvecklingsansvaret och att regionerna själva styr. Däremot behövs en annan typ av finansiering än den som föreslås i slutbetänkandet så att statliga medel tilldelas i stället för att regionerna ska ansöka om medel. Risken är annars att valideringsmöjligheterna kommer se olika ut över landet.

Publicerad 17 juni 2020 Pressmeddelande

Fler nyheter

​Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

Pressmeddelande

​Över en halv miljard kronor till kompetensutveckling i välfärden

Nästan 42 000 medarbetare i välfärden har de tre senaste åren fått kompetensinsatser eller annat stöd genom Omställningsfonden, till ett värde av 597 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av ett avtal för tidig lokal omställning mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

Pressmeddelande

Förslag om utökad vuxenutbildning är bra

​Regeringens förslag till lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen är ett steg i rätt riktning nu när vi alla måste se kompetensutveckling som en naturlig del av det moderna arbetslivet. Omställningsfonden efterlyser också fler utbildningsreformer för att bättre rusta Sverige för framtidens arbetsmarknad.

Pressmeddelande