Hoppa till huvudinnehållet

Dags för bokslut

Begreppet omställning har förändrats under den tid Omställningsfonden verkat. Från att omställningsstöd endast varit möjlig då man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist till att nu kunna förebygga uppsägning med omställningsinsatser och fortfarande vara anställd.

23 september 2019

När försöksverksamheten med tidig lokal omställning (TLO-KL) tar slut vid nyår kan det vara så många som 25 000 medarbetare i välfärdssektorn som fått kompetensutveckling. Smaka på den – 25 000 medarbetare! Och då är det fråga om kompetensutveckling på en nivå som gör att medarbetaren helt eller delvis kan utföra nya arbetsuppgifter och därmed ha en plats i framtida organisation med rätt kunskaper.

Världens bästa omställningsavtal

Jag gläds verkligen över att det är vi i välfärdssektorn som har det jag brukar kalla för världens modernaste omställningsavtal!

Nu är det inte bara bokslut för tidig lokal omställning som stundar. Även undertecknad gör bokslut som vd för Omställningsfonden och går i pension.

Tack för möten och samarbete

Jag vill passa på att tacka er för alla intressanta möten där vi pratat omställning och den lyhördhet ni visat för att arbeta med oss. Det har varit fantastiskt, att som Omställningsfondens första vd, haft förmånen att få bygga en ny organisation utifrån de avtal som ligger till grund.

Nu önskar jag Omställningsfonden och min efterträdare Eva Wikström allt gott för framtiden!