Hoppa till huvudinnehållet

HVB-hem fortsätter säga upp

Nästan 1 300 personer sades upp i välfärdssektorn på grund av arbetsbrist under 2019. En majoritet av dessa arbetade på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem. Det visar statistik från Omställningsfonden.

1 264 personer som arbetade i kommuner, regioner och kommunala företag inom Sobona blev uppsagda på grund av arbetsbrist under 2019. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. De flesta av förra årets uppsägningar skedde i små och medelstora kommuner och majoriteten av de uppsagda arbetade på HVB-hem. 

De allra flesta, 93 procent, som fick stöd av Omställningsfonden under 2019 har fått ny sysselsättning. Hela 77 procent gick vidare till nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier.De vanligaste yrkesgrupperna på nationell nivå är:

  • Behandlingsassistent/socialpedagog (24 procent)
  • Handläggare (7 procent)
  • Lärare (7 procent)
  • Administratör (6 procent)
  • Ledningsarbete (5 procent