Hoppa till huvudinnehållet

Fortsatt stora uppsägningar i kommunerna

Över 1 400 personer i kommun- och landstingssektorn sades upp på grund av arbetsbrist under 2018, en ökning med 9 procent. En majoritet av dessa arbetade på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem.

– Just HVB-hemmen visar tydligt på offentlig sektors behov av omställning. Många kommuner stänger ner eller minskar verksamheten kraftigt, eftersom att antalet flyktingar minskat. Därför är det viktigt att den offentliga sektorn snabbt kan ställa om till förändrade behov och samtidigt hjälpa medarbetarna att komma vidare i arbetslivet, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

Högsta siffran någonsin

Totalt 1 412 personer som arbetade i kommuner, landsting och företag inom offentlig sektor blev uppsagda på grund av arbetsbrist under 2018. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2017 då 1 291 personer sades upp.

De flesta uppsägningarna skedde i små och medelstora kommuner och majoriteten av de uppsagda arbetade på HVB-hem.

8 av 10 får nytt jobb

Totalt 81 procent av de som fått stöd av Omställningsfonden under 2018 har fått ny sysselsättning. Ytterligare 10 procent har börjat studera.

– Det är bra att så många får ny sysselsättning. Och det är viktigt att alla som sägs upp får hjälp att ställa om. Omställningsfonden stöttar de som arbetat i dessa verksamheter till nya sysselsättningar, säger Lars Hallberg.