Hoppa till huvudinnehållet

Fler jobbsökare än någonsin 2017

Totalt har Omställningsfonden tagit emot 1 291 jobbsökare under 2017, vilket är den högsta siffran någonsin. Under 2016 anmäldes totalt 392 antal jobbsökare.

Att antalet ökar så kraftigt beror framförallt på minskat antal flyktingar och därmed ett minskat behov av HVB-hem i kommunerna. Det har lett till personalminskning och uppsägningar av framförallt behandlingsassistenter/socialpedagoger, annat socialt arbete, vårdare och integrationshandläggare.

85% i nytt jobb

Cirka 75 procent av jobbsökarna som Omställningsfondens rådgivare träffar kommer från HVB-hem. Av de jobbsökare som lämnat har 85 procent gått vidare till jobb och 6 procent till studier.

– Vi är glada att ha ett så bra resultat trots att så många fler anmälts gentemot tidigare år säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden.