Hoppa till huvudinnehållet

Kommuner fortsätter säga upp från HVB-hem

Över 1 400 personer i kommun- och landstingssektorn sades upp på grund av arbetsbrist under 2018, en ökning med 9 procent. En majoritet av dessa arbetade på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem. Det visar statistik från Omställningsfonden.

– Just HVB-hemmen visar tydligt på offentlig sektors behov av omställning. Många kommuner stänger ner eller minskar verksamheten kraftigt, eftersom att antalet flyktingar minskat. Därför är det viktigt att den offentliga sektorn snabbt kan ställa om till förändrade behov och samtidigt hjälpa medarbetarna att komma vidare i arbetslivet, säger Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

Totalt 1 412 personer som arbetade i kommuner, landsting och företag inom offentlig sektor blev uppsagda på grund av arbetsbrist under 2018. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2017 då 1 291 personer sades upp.

– Det är ett gott betyg att kommunerna så snabbt kunde anställa många fler medarbetare för att underlätta flyktingmottagandet. Samtidigt är det viktigt att de kan ställa om nu när behovet inte längre är lika stort, säger Lars Hallberg.

De flesta uppsägningarna skedde i små och medelstora kommuner och majoriteten av de uppsagda arbetade på HVB-hem. Totalt 81 procent av de som fått stöd av Omställningsfonden under 2018 har fått ny sysselsättning. Ytterligare 10 procent har börjat studera.

– Det är bra att så många får ny sysselsättning. Och det är viktigt att alla som sägs upp får hjälp att ställa om. Omställningsfonden stöttar de som arbetat i dessa verksamheter till nya sysselsättningar, säger Lars Hallberg.