Hoppa till huvudinnehållet

TLO-insatser ökar stort

Halvtidsresultatet för TLO-KL, tidig lokal omställning, visar att fler och fler arbetsgivare börjar använda de avsatta pengarna. Vid månadsskiftet juni/juli i år är 237 av 750 miljoner reserverade för TLO-insatser.

– Vi ser en stor skillnad. Under första halvåret i år har vi fått in 282 föranmälningar. Det är mer än dubbelt så många som under hela 2017. Det börjar nu bli volymer som kommer att påverka kompetensen i vår sektor på ett mycket positivt sätt, säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden.

Mest kompetensutveckling

84% av insatserna sker inom området kompetensutveckling, 8% inom ohälsa och 8% inom stödsamtal och coachning. Undersköterska, vårdare, barnskötare och vårdbiträde är de yrkesgrupper som hittills fått mest kompetensutveckling.

– Det är naturligt eftersom det också är stora yrkesgrupper i samhället. Men vi kan se att arbetsgivarna också satsar på socialsekreterare, ingenjörer och läkare bland akademiker, berättar Lars Hallberg.

Kräver resurser

Samtidigt så har flera arbetsgivare svårt att komma igång.

– Att arbeta med tidig lokal omställning kräver en del resurser. För att möta arbetsgivarnas behov av stöd för att komma igång och i vissa fall leda projekt har vi förstärkt vår egen organisation. Utöver projektledning kan vi exempelvis göra urvalsintervjuer, arbetsförmågebedömningar, uppföljningar, enkäter, inköp av utbildningar och utbildningar i svåra samtal.

– Vi vill att de medel som finns avsatta för tidig lokal omställning ska komma såväl arbetsgivare som medarbetare tillgodo. Tveka inte att kontakta oss för att få hjälp eller rådgivning för att komma igång.

Fakta TLO-KL

TLO står för tidig lokal omställning. Det är en bilaga till omställningsavtalet KOM-KL och gäller 2017-2019. I korthet innebär överenskommelsen att arbetsgivaren kan möta behov av ny kompetens genom att kompetensutveckla medarbetare och erbjuda omställningsstöd vid ohälsa. TLO finansieras genom tidigare inbetalda medel till Omställningsfonden. TLO-KL omfattar 730 000 anställda inom kommun, landsting samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona.

Nyhetsbrev

Missa inga nyheter. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Skriv nyhetsbrev i ämnesraden.