Hoppa till huvudinnehållet

Områdeschefer till Omställningsfonden

Omställningsfonden är i en expansiv fas och inrättar fyra nya tjänster som Områdeschefer som ansvarar för verksamheten i landet fördelat på område norr, öst, väst och syd. De tjänster som tillsätts nu är placerade i Stockholm respektive Malmö/Skåne.

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att arbeta förebyggande med tidiga omställningsinsatser och kompetensutveckling inom kommuner och regioner, samt kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Omställningsfonden stödjer och hjälper också medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som träffat en överenskommelse om att sluta på grund av nedsatt arbetsförmåga. Arbetet baseras på Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, som omfattar cirka 1,2 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.

Omställningsfonden är i en expansiv fas och inrättar fyra nya tjänster som Områdeschefer som ansvarar för verksamheten i landet fördelat på område norr, öst, väst och syd. De tjänster som tillsätts nu är placerade i Stockholm respektive Malmö/Skåne.

Omställningsfondens värdegrund beskriver den plattform som man står på och arbetar från. Värdegrunden hämtar kraft från visionen och beskriver förhållningssätt i arbetet och gentemot människor som de möter:

RESPEKT - Vi ser och bekräftar varandra och dem vi möter. Vi är öppna, lyssnar och försöker förstå. Våra olika personligheter och kompetenser berikar och stärker oss. I vårt bemötande utgår vi alltid från varje människas egen förmåga att växa och utvecklas.

ENGAGEMANG - Vi bryr oss om, och har en stark drivkraft att vilja göra det bästa möjliga i varje situation. Vi har en atmosfär präglad av tillit och delaktighet, vi är stolta över vårt arbete, känner lust och glädje.

MOD - Vi har ett öppet och tillåtande klimat där vi är ärliga, står upp för det vi tror på och vågar vara obekväma. Vi testar det nya och oprövade, utmanar normer och gränser, för att ständigt utvecklas.

Områdeschef

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Verksamhetsansvar för det operativa arbetet i tilldelat område.
 • Personalansvar - leder och fördelar arbetet, har arbetsmiljöansvar, ansvarar för medarbetarsamtal och lönesättning.
 • Verka för att rådgivarna har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.
 • Stötta rådgivarna i det dagliga arbetet, både vad gäller interna och externa aktiviteter.
 • Säkerställa att verksamheten fullgör sitt uppdrag utifrån gällande kollektivavtal och arbetar för att tillämpningen blir likartat i hela landet genom samsyn och utveckling av såväl jobbsökarprocessen som förebyggande insatser.
 • Budget-, ekonomi- och attestansvar.
 • Projektledning av interna utvecklingsprojekt.
 • Initierar och genomföra förbättringsåtgärder i samverkan med verksamhetschef för att arbeta likartat över hela landet.
 • Arbeta med ”ständig förbättring” av verksamheten.

Som Områdeschef rapporterar du till verksamhetschef och har nära samarbete med andra områdeschefer, verksamhetsutvecklare, utbildningsstrateg, koordinator och kollegor på Omställningsfonden. Du ingår i ledningsforum på övergripande nivå, och leder samt fördelar arbetet i en grupp erfarna rådgivarna som i hög grad är självledande och lägger upp sitt arbete självständigt.

Din bakgrund & erfarenhet

 • Erfarenhet och uppdaterad kunskap om omställning och kompetensutveckling.
 • Intresse och förståelse för kommun-/regionsektorn och omställningsområdet.
 • Erfarenhet av att vara chef för seniora och självledande medarbetare.
 • Erfarenhet från omställningsbranschen och att arbeta i en partsstyrd organisation är meriterande.
 • Akademisk utbildning eller likvärdig erfarenhet.

Dina personliga kompetenser

Du är ansvarstagande, har ett eget driv/energi, uthållighet och förmåga till systematik. Du har hög vilja att prestera och drivkraft att arbeta för att nå mål. Du är bra på att fatta beslut är tydlig i ditt ledarskap. Du är utvecklingsorienterad och har förmåga att bidra med idéer och förslag.

Som chef och ledare är du vänlig, varm och tillmötesgående. Du har ett coachande ledarskap, lätt att knyta an till andra och att skapa goda förtroendefulla relationer. Du bekräftar, visar din uppskattning och respekterar andra. Du upplevs som närvarande tillgänglig och lyhörd. Vidare har du intresse för andra människor, social kompetens, är utåtriktad och nyfiken.

Du är känslomässigt stabil och agerar lugnt och sansat under pressade förhållanden och stressfyllda situationer. Du hanterar väl att möta utmaningar och motgångar.

Mer om rekryteringen

Vi på HOME of Recruitment har förmånen att få hjälpa Omställningsfonden med rekryteringen av två Områdeschefer. En av tjänsterna har sin geografiska placering i Stockholmsområdet, och den andra i Malmö/Skåne. Sök tjänsten så fort som möjligt, men senast den 30 januari. För att söka behöver du endast fylla i några frågor samt bifoga din LinkedIn-profil alternativt CV. Vi önskar inte personligt brev. Vi jobbar kompetensbaserat och i processen ingår tester, intervjuer och referenstagning. Vi påbörjar urvalet snarast, så sök gärna omgående.

Skicka din ansökan här >>

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Gabriella Huss (gabriella.huss@homeofr.se, alternativt 0708-68 58 45).