Hoppa till huvudinnehållet

Trygga chefer ger trygga medarbetare

Gällivare kommun har haft utmaningar med stor omsättning på chefer och rektorer, och det har skapat ett behov av att både attrahera nya chefer och behålla de man har. Därför har chefer på alla nivåer nu erbjudits utbildning inom god omställning och svåra samtal.

- Vi ville involvera facken väldigt tidigt, säger Anna Johansson Miettinen, personalchef på Gällivare kommun. För oss är det viktigt att få deras input till verksamheten.

Alla gynnas av utbildning i svåra samtal

Tillsammans kom de fram till att de ville utbilda cheferna inom god omställning och svåra samtal. Senare uppstod ett behov av att vidareutveckla det, så en del chefer har också fått individuell coachning.

- Genom att ge chefer kompetensutveckling inom dessa områden så kan vi hantera situationer på ett helt annat sätt. Stärker vi cheferna så gynnar det alla medarbetare, svåra samtal handlar om att ta samtalen i tid, så att det inte skapar otrygghet. Har vi trygga chefer så blir det ju också mycket bättre för medarbetarna.

Viktigt att ta sig tid

Samtliga chefer erbjöds en heldagsutbildning med både teoretiska och praktiska moment. Man fick öva på konkreta fall och fick handfasta råd kring hur man utövar de kunskaper man fått.

Men det var en stor utmaning att få cheferna att ta sig tid till att gå utbildningarna, så det har varit viktigt att motivera alla att vara med.

- Gör man en sådan här satsning så vill man att alla ska gå. Det är viktigt att visa att det som görs nu ger effekt senare i arbetsgruppen, säger Anna.

Man kan alltid göra något

Anna Johansson Miettinen uppmanar all som har TLO-medel att tillgå att ta tillvara på möjligheten, och att involvera facket och förvaltningarna.

- Sätt er ner tillsammans och titta på vad ni ska satsa på. Man kan alltid göra någonting som leder till förbättring, både för individen men också i förlängningen för samhället.

Publicerad 17 november 2020