Hoppa till huvudinnehållet

Praktisk träning i fokus på Södertälje sjukhus

För två år sedan initierade HR-avdelningen på Södertälje sjukhus samtal om vad TLO-medel kunde användas till. Så småningom beslutades att använda medlen till att starta upp ett kliniskt träningscenter – KTC.

 

- Det fanns ett stort behov av en plats för en sådan här typ av verksamhet, säger Lena Swedberg, omvårdnadschef, som tillsammans med sina kollegor har startat upp Södertälje sjukhus KTC. Vi har inte haft något liknande tidigare, men nu har vi ett komplett träningscenter och en bra utbildningsplattform.

Verklighetstrogen träning

På träningscentret finns det metodrum där man kan öva på alla venösa prover och blododlingsprover. Här får man lära sig det rätta sättet, enligt vårdhandboken, och man har gott om tid att gå igenom alla tillvägagångssätt. Det finns också omvårdnadsrum där man tränar på exempelvis katetersättning och olika omvårdnadsmoment på dockor.

- Det är viktigt att ha bra material. Utrustningen som vi har här är densamma som vi använder i den verkliga vården, så att man sedan känner igen sig när man kommer ut i arbete, säger Lena.

Aha-upplevelser ger säkrare vård

Nina Malinen är sjuksköterska i grunden och jobbar som vårdutvecklare. Hon har varit med från starten på KTC och ägnar 20% av sin arbetstid åt utbildning för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

- Många får aha-upplevelser kring handhavandet. Vi gör så många moment i vården, men ibland vet man kanske inte varför, så det bidrar till en säkrare vård att man lär sig att göra på rätt sätt, säger Nina.

Kerstin Lennmark är undersköterska och har en halvtidstjänst på KTC. Hon ansvarar bland annat förkompetenskortsutbildningar för  undersköterskor och för nyanställd personal som gör sin  introduktionsutbildning.

- Man kommer i små grupper eller en och en, så vi kan anpassa utbildningen efter hur olika individer lär sig, säger Kerstin. Praktisk träning, att få känna och klämma på sakerna och att göra fel och göra om – allt det ger otroligt mycket.

Attraktiva arbetsgivare satsar på medarbetarna

Lena Swedberg har jobbat med utbildningsfrågor i 20 års tid och vet att praktisk utbildning alltid värderas högt.

- Att jobba med kompetenshöjande aktiviteter gör oss till en attraktiv arbetsgivare som kan behålla sin personal, samtidigt som vården blir säkrare. Jag tror också att det ger en ökad yrkesstolthet när det gäller omvårdnad. Det är något som är viktigt och som verkligen behöver lyftas inom vården, tillägger Lena.

Publicerad 13 februari 2020