Hoppa till huvudinnehållet

Chefer får digital kompetens inom ledarskap

Nykvarns kommun ville höja organisationens digitala mognad och genomförde insatsen ”Att leda digital transformation”, med hjälp av förebyggande medel från Omställningsfonden. Målet var och är att stärka ledarskapet, att chefer och ledare skulle få en ökad förmåga att förstå hur de kan leda verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Att leda digital transformation

Att leda digital transformation är ett kompetenslyft som genomsyrar hela Nykvarn kommuns organisation och är en ledarskapsutvecklande insats som ger chefer och ledningsgrupper de metoder, processer och verktyg som de behöver för att kunna leda verksamheten.

- Vår insats syftar till att höja organisationens digitala mognad. Målet är att stärka ledarskapet, att chefer och ledare ska få en ökad förmåga att förstå hur vi kan leda verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering, säger Daniela Fuciu, Biträdande kommundirektör i Nykvarns kommun.

Planering inför insatsen

Innan en förebyggande insats genomförs krävs noggrann planering. Daniela berättar att Nykvarns kommun behövde utvecklas på olika plan och de prioriterade styrning, ledning och digitalisering.

- Digitalisering är en förutsättning för att vi ska kunna säkra vår framtida service till kommuninvånarna och samtidigt öka den interna effektiviteten. Innan vi startade insatsen genomförde vi en digital mognadsmätning i organisationen med hjälp av verktyget DiMiOS (som står för Digital mognad i offentlig sektor). Resultatet vi fick från mätningen verifierade den bild som vi hade, det vill säga att detta är ett utvecklingsområde för oss som vi behöver prioritera, säger Daniela.

Daniela fortsätter och berättar att en viktig del av arbetet var att skapa en målbild för deras framtida process, vilket de gjorde utifrån kommunens vision och ledorden tillgänglighet, trygghet och effektivitet för sin digitala transformation.  

- Utifrån det behov som vi såg i organisationen ansökte vi om medel från Omställningsfonden för hela den här förebyggande insatsen.

Framgångsfaktorer - helhetsgrepp och gemensam resa

Nu när insatsen är genomförd och det går att blicka till tillbaka på arbetet finns det tre framgångsfaktorer som Daniela vill lyfta fram.

  1. Att vi tog ett helhetsgrepp i organisationen, med det menar jag en bred förankring i den politiska ledningen i kommunens ledningsgrupp och att vi samlade alla chefer och ledare. Det gav oss en kraft och ett samlat ledarskap. Jag brukar säga att det blev en gemensam resa.
  2. Den andra framgångsfaktorn som jag kan nämna är konkret arbete. Under workshoppen fick cheferna arbeta med att planera genomförandet av ett digitalt initiativ för sin egen verksamhet och också jobba med planer för digitalisering.
  3. Vi arbetade i process över tid för vi ville skapa en hållbarhet och en kontinuitet. Att driva verksamhetsutveckling med digitalisering är ingenting man blir klar med. Det är ett kontinuerligt pågående arbete som i slutändan ska skapa mer nytta för våra kommuninvånare, säger Daniela.

Resultatet av uppföljningsmätningen

På ett övergripande plan visar den uppföljande mätningen en ökning på samtliga frågor nu jämfört med för ett år sedan, berättar Daniela.

- Chefsgruppen anser i högre grad att de har kompetens för att leda digital transformation i sin verksamhet. De anser också att de i högre grad har förståelse för hur man kan driva verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och på så sätt bidra till kommunens vision och mål.

Publicerad 18 oktober 2021