Hoppa till huvudinnehållet

Vad är TLO-KL?

Tidig lokal omställning, TLO-KL, är en bilaga till Omställningsavtal KOM-KL. TLO-KL handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist.

Arbetet med tidig lokal omställning bygger på att arbetsgivare tillsammans med lokala fack bestämmer hur de pengar som finns avsatta ska användas för att på bästa sätt tillgodose såväl verksamhetens som individens behov.

TLO-KL i korthet

  • Att stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. På det sättet kan de som riskerar att bli övertaliga få möjlighet till andra arbetsuppgifter inom organisationen.
  • Att erbjuda arbetstagare omställningsstöd för att få kompetens till en ny tjänst, då personen i fråga inte kan återgå till sin gamla tjänst efter en avslutad rehabilitering.
  • Att erbjuda samtalsstöd/coachning till såväl chefer som medarbetare inför en övertalighetssituation.

Mer om TLO-KL

Vårt avtal

Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel

För att få mer hjälp och stöd om hur TLO-medel kan användas kontakta våra TLO-rådgivare