Hoppa till huvudinnehållet

Rekvirering av medel

När insatsen är klar är det dags att rekvirera eller avropa medel från Omställningsfonden. Tänk på att hela insatsen måste vara genomförd och avslutad innan det går att rekvirera eller avropa medel.

Det går att avropa eller rekvirera medel på flera olika sätt:

  • När Omställningsfonden genomfört insatserna avropas summan mot arbetsgivarens medel. Detta sker automatiskt efter genomförd insats.
  • När arbetsgivaren själv genomfört insatserna rekvirerar arbetsgivaren Omställningsfonden.
  • När en extern aktör genomfört insatserna fakturerar aktören arbetsgivaren som i sin tur rekvirerar Omställningsfonden.

Grund för rekvireringen

Formuläret ”Insats inom ramen för TLO-KL” ligger till grund för rekvireringen. Insatserna i rekvisitionen ska stämma överens med uppgifterna i formuläret.

Varje insats kan rekvireras en gång. Eventuella delrekvireringar måste godkännas i förväg och du får då ett nytt insatsnummer per rekvireringstillfälle. Det är endast vid längre och kostsammare insatser som det är möjligt att delrekvirera. Grundprincipen är att insatser kan delrekvireras högst terminsvis. 

Bifoga kostnadsunderlag

När organisationen använt en extern aktör för en insats, ska fakturorna från den externa aktör bifogas som kostnadsunderlag.

Även lön för intern resurs måste redovisas. Det går att skicka en internfaktura som underlag alternativt att redovisa lönekostnaden i excel-filen.

Skicka blanketten

Använd blanketten "Rekvisition av TLO-medel". Blanketten fungerar bäst i Chrome. Fyll i och skicka den till admin@omstallningsfonden.se eller Omställningsfonden, 118 82 Stockholm. Bifoga underlag som till exempel leverantörsfaktura eller intern faktura och/eller excel-fil för redovisning av lön. Ange det insatsnummer som du fick i mejlet när insatsen godkändes.

Deltagarlista ska skickas in senast i samband med rekvireringen om det inte har gjorts tidigare.

 

Rekvisitioner

Just nu får vi in många rekvisitioner. Det kan därför ta flera veckor innan vi hinner handlägga ärendet.