Hoppa till huvudinnehållet

Rekvirering av medel

När insatsen är klar är det dags att rekvirera eller avropa medel från Omställningsfonden. Tänk på att hela insatsen måste vara genomförd och avslutad innan det går att rekvirera eller avropa medel.

Det går att avropa eller rekvirera medel på flera olika sätt:

  • När Omställningsfonden genomfört insatserna avropas summan mot arbetsgivarens medel.
  • När arbetsgivaren själv genomfört insatserna rekvirerar arbetsgivaren Omställningsfonden.
  • När en extern aktör genomfört insatserna fakturerar aktören arbetsgivaren som i sin tur rekvirerar Omställningsfonden.

Grund för rekvireringen

Formuläret ”Insats inom ramen för TLO-KL” ligger till grund för rekvireringen. Insatserna i rekvisitionen ska stämma överens med uppgifterna i formuläret.

Skicka blanketten

Använd blanketten "Rekvisition av TLO-medel". Blanketten fungerar bäst i Chrome. Fyll i och skicka den till admin@omstallningsfonden.se eller Omställningsfonden, 118 82 Stockholm. Bifoga även underlag som till exempel leverantörsfaktura eller intern faktura. Omställningsfondens organisationsnummer är: 802012-0963.

 

Rekvisitioner

Just nu får vi in många rekvisitioner. Det kan därför ta flera veckor innan vi hinner handlägga ärendet.