Hoppa till huvudinnehållet

Handlingsplan och föranmälan

I arbetet med handlingsplanen träffas arbetsgivare och fack för att diskutera och analysera utvecklingsbehov samt vilka åtgärder och aktiviteter som bör genomföras med TLO-medel.

Arbetsgivaren formulerar därefter en lokal handlingsplan utifrån gemensamma diskussioner med facken. I arbetet med den lokala handlingsplanen kan arbetsgivaren använda tidigare framtagna kompetensutvecklingsplaner, analyser av verksamhetens förutsättningar de kommande åren och liknande. Enda kravet är att de helt eller delvis ligger i linje med intentionerna i TLO-KL. 

Beskriv övergripande

Det räcker att övergripande beskriva vilka behov som finns och vilken typ av åtgärder som behövs. Ange även för vilka grupper av anställda eller inom vilken verksamhet i organisationen insatserna planeras. De tidiga lokala omställningsåtgärder som beskrivs i handlingsplanen behöver inte vara detaljerat beskrivna. Även tidsplan och budget kan presenteras övergripande.

Innehåll i handlingsplan

  • En analys av kompetensbehoven de kommande åren
  • Vilka förutsättningar det finns för verksamheten idag, ekonomiska ramar samt situationen avseende långtidssjukskrivningar
  • Förslag på åtgärder för anställda eller grupper av anställda som stärker deras kompetens och ger dem möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter
  • Tidsplan och budget för de olika åtgärderna

Föranmälan om insatser

I samband med att handlingsplanen tas fram gör arbetsgivaren en Föranmälan via ett webbformulär. Omställningsfonden gör en bedömning av:

  • Tillgängliga ekonomiska medel
  • Planerade insatser
  • Att behörig person hos arbetsgivaren står som avsändare

TLO 2020

I och med parternas överenskommelse om prolongering av TLO-KL, kommer nya medel för 2020 (totalt 250 mkr) att fördelas mellan alla organisationer som omfattas av kollektivtalet KOM-KL. Beräkningarna av medelstilldelning pågår. Hur mycket medel varje organisation har att tillgå återkommer vi med, förhoppningsvis redan under vecka 2.

Ladda ner vår folder om hur du kan jobba med TLO-KL Att möta rekryteringsbehovet med omställningsmedel