Hoppa till huvudinnehållet

Handlingsplan och föranmälan

I arbetet med handlingsplanen träffas arbetsgivare och fack för att diskutera och analysera utvecklingsbehov samt vilka åtgärder och aktiviteter som bör genomföras med TLO-medel.

Arbetsgivaren formulerar därefter en lokal handlingsplan utifrån gemensamma diskussioner med facken. I arbetet med den lokala handlingsplanen kan arbetsgivaren använda tidigare framtagna kompetensutvecklingsplaner, analyser av verksamhetens förutsättningar de kommande åren och liknande. Enda kravet är att de helt eller delvis ligger i linje med intentionerna i TLO-KL. 

Beskriv övergripande

Det räcker att övergripande beskriva vilka behov som finns och vilken typ av åtgärder som behövs. Ange även för vilka grupper av anställda eller inom vilken verksamhet i organisationen insatserna planeras. De tidiga lokala omställningsåtgärder som beskrivs i handlingsplanen behöver inte vara detaljerat beskrivna. Även tidsplan och budget kan presenteras övergripande.

Innehåll i handlingsplan

  • En analys av kompetensbehoven de kommande åren
  • Vilka förutsättningar det finns för verksamheten idag, ekonomiska ramar samt situationen avseende långtidssjukskrivningar
  • Förslag på åtgärder för anställda eller grupper av anställda som stärker deras kompetens och ger dem möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter
  • Tidsplan och budget för de olika åtgärderna

Föranmälan om insatser

I samband med att handlingsplanen tas fram gör arbetsgivaren en Föranmälan via ett webbformulär. Omställningsfonden gör en bedömning av:

  • Tillgängliga ekonomiska medel
  • Planerade insatser
  • Att behörig person hos arbetsgivaren står som avsändare

Mer hjälp och stöd

För att få mer hjälp och stöd om hur TLO-medel kan användas, kontakta våra TLO-rådgivare

Ladda ner vår folder om hur du kan jobba med TLO-KL Att möta rekryteringsbehovet med omställningsmedel

Just nu får vi in många TLO-ansökningar och det tar 1-2 veckor innan du får beslut på din föranmälan eller insats. För en snabbare process, använd webbformuläret