Hoppa till huvudinnehållet

Anmälan om insats

När arbetsgivare och fack är överens om insatser, vilka medarbetare som omfattas och vem som ska genomföra insatsen är dags att göra en ny anmälan.

När lokala parter är överens om vilka insatser som ska genomföras och av vilken utförare, samt vilka personer som berörs av insatserna ska arbetsgivaren fylla i formuläret Insats inom ramen för TLO-KL till Omställningsfonden. Fyll också i en deltagarlista. Till din hjälp finns en lista med AID-koder.

Kvalitetskontroll

Därefter gör Omställningsfonden en kvalitetskontroll av vald aktör samt en rimlighetsbedömning av kostnaderna.

Enligt avtalet ska Omställningsfonden säkerställa kvaliteten i de åtgärder som ska genomföras. I det uppdraget ingår att hjälpa arbetsgivare med att välja leverantörer som både har högst kvalitet och är mest kostnadseffektiva.

I de fall där parterna valt en utförare som, så att säga, är ny för både arbetsgivaren och Omställningsfonden sker en djupare kvalitetsgranskning.

Genomföra insats

När Omställningsfonden godkänt anmälan kan insatserna genomföras.

Tidsgräns för insats

Parterna har beslutat att insatsen ska vara beslutad och godkänd att finansernas med TLO-medel innan utgången av försöksperioden 2019-12-31. Det betyder att insatser kan genomföras även efter 2019-12-31. Därmed kan också rekvirering av ekonomiska medel ske efter försöksperiodens slut.

 

Mer hjälp och stöd

För att få mer hjälp och stöd om hur TLO-medel kan användas kontakta våra TLO-rådgivare

Ladda ner vår folder om hur du kan jobba med TLO-KL Att möta rekryteringsbehovet med omställningsmedel

Just nu får vi in många TLO-ansökningar och det tar 1-2 veckor innan du får beslut på din föranmälan eller insats. För en snabbare process, använd webbformuläret