Hoppa till huvudinnehållet

Anmälan om insats

När arbetsgivare och fack är överens om insatser, vilka medarbetare som omfattas och vem som ska genomföra insatsen är dags att göra en ny anmälan.

När lokala parter är överens om vilka insatser som ska genomföras och av vilken utförare, samt vilka personer som berörs av insatserna ska arbetsgivaren fylla i formuläret "Insats inom ramen för TLO-KL" till Omställningsfonden.  

Anmälan om insats inom ramen för TLO-KL

Sessionen är aktiv i 30 minuter. Förbered gärna syfte med insats, interna och externa kostnader samt uppgifter kring eventuella leverantörer.

Fyll också i en deltagarlista. Till din hjälp finns en lista med AID-koder.

Kvalitetskontroll

Därefter gör Omställningsfonden en kvalitetskontroll av vald aktör samt en rimlighetsbedömning av kostnaderna.

Enligt avtalet ska Omställningsfonden säkerställa kvaliteten i de åtgärder som ska genomföras. I det uppdraget ingår att hjälpa arbetsgivare med att välja leverantörer som både har högst kvalitet och är mest kostnadseffektiva.

I de fall där parterna valt en utförare som, så att säga, är ny för både arbetsgivaren och Omställningsfonden sker en djupare kvalitetsgranskning.

Genomföra insats

När Omställningsfonden godkänt anmälan kan insatserna genomföras.

Tidsgräns för insats

Parterna har beslutat att insatsen ska vara beslutad och godkänd att finansernas med TLO-medel innan utgången av 2020-11-15. Det betyder att insatser kan genomföras även efter 2020-11-15. Därmed kan också rekvirering av ekonomiska medel ske efter 2020-11-15.

 

Mer hjälp och stöd

För att få mer hjälp och stöd om hur TLO-medel kan användas kontakta våra TLO-rådgivare

Ladda ner vår folder om hur du kan jobba med TLO-KL Att möta rekryteringsbehovet med omställningsmedel