Hoppa till huvudinnehållet

Stöd vid arbetsbrist

Omställningsfonden stöttar arbetsgivare och fack inför och under en omställning. Vi finns tillgängliga under hela uppsägningsprocessen och kan bistå med information och våra erfarenheter inom omställning.

Innehåll

En framgångsrik omställning, från ett jobb till ett annat, underlättas alltid av ett bra avslut från den gamla arbetsplatsen. Därför vill vi också starta vårt samarbete så tidigt som möjligt, helst redan under uppsägningstiden. Med Omställningsfondens hjälp ökar möjligheterna för den uppsagde att snabbt hitta ett nytt jobb och undvika arbetslöshet. 

Redan innan ni går in i övertalighetsprocessen finns Omställningsfonden med som stöd. Vi finns tillgängliga under hela processen och kan bistå med information och våra erfarenheter inom omställning.

Omställningsfondens stöd till arbetsgivare och fack

  • Rådgivning när din organisation står inför omställning – kan ske per telefon eller med besök på arbetsplatsen.
  • Kompetensutveckling i form av seminarier kring omställning specialutformade för ledningsgrupp, chefer och HR-personal samt fackligt förtroendevalda.
  • Broschyrer och informationsmaterial

Våra rådgivare finns över hela landet och har stor kunskap om dagens arbetsmarknad och lång erfarenhet av att hjälpa uppsagda till nytt jobb. Omställningsfonden ansvarar för insatserna som exempelvis kan handla om att delta i olika program, kortare utbildning eller kurs för att starta eget företag.

God omställning

Behöver din organisation en fördjupning i svåra samtal? Vi stöttar gärna med seminarium i god omställning. Seminariet är kostnadsfritt.

Innehåll