Hoppa till huvudinnehållet

Workshoppa kring TLO

En workshop är ett tillfälle att processa, samtala och reflektera över hur ni i er verksamhet kan använda de medel som finns inom TLO-KL, tidig lokal omställning.

Med workshoppen vill vi inspirera deltagare att fundera kring vilka grupper eller individer i organisationen som behöver ny kompetens för att möta förändrade behov eller omställningsstöd vid ohälsa.

Målet är att skapa en bruttolista på de aktiviteter och situationer som kan utgöra underlag för er handlingsplan och användningsområden för era TLO-medel. Resultaten blir en god grund för samverkansarbetet mellan lokala parter.

Genomförande och innehåll

Omställningsfonden leder och faciliterar en workshop under cirka 3 timmar. Workshopen inleds med information om TLO-KL och vi presenterar en rad inspirerande exempel från TLO-insatser inom liknande verksamheter. Vi går igenom en serie frågeställningar kring strategisk kompetensutveckling samt ohälsa i tvärfunktionella gruppdiskussioner.

  • Inom vilka områden behövs kompetensutveckling för att möta förändrade behov i verksamheten och för att klara morgondagens arbetsuppgifter?
  • Vilka grupper/individer kan ges rätt kompetens för att klara morgondagens arbetsuppgifter och undvika uppsägning på grund av arbetsbrist?
  • Finns det anställda som har konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering men inte kan gå tillbaka till sin gamla tjänst?
  • Finns det anställda som har konstaterad arbetsförmåga men inte kan klara tjänst hos nuvarande arbetsgivare, men som arbetsgivaren vill förbereda för arbete hos annan arbetsgivare?
  • Kan omställningsstöd användas för att avbryta rehabilitering och direkt förbereda den anställde för en ny passande tjänst hos arbetsgivaren?

Stöd och tips

Inför workshoppen stöttar Omställningsfonden arbetsgivaren och facket med resonemang kring vem som bör delta och tips kring dokumentation och annat som behövs för genomförande av aktiviteten. Dokumentation och material under workshopen ansvarar arbetsgivaren för.

Information och bokning

Kontakta din rådgivare på Omställningsfonden

Workshop TLO

Ladda ner vårt faktablad om hur du kan workshoppa kring TLO