Hoppa till huvudinnehållet

God omställning

Omställning är en svår process för både arbetsgivare och medarbetare och det är viktigt för båda parter att få ett bra avslut.

För arbetsgivaren är det en trygghet att kunna hantera processen på ett bra sätt och för medarbetaren är gäller det att så snabbt som möjligt komma vidare. Det finns
en stark koppling mellan hur medarbetare uppfattar sin uppsägningsprocess och hur snabbt man kommer vidare till nytt jobb.

Vi delar med oss av våra erfarenheter och erbjuder seminarium och workshop i god omställning – att hantera övertalighet med respekt för individen.

Innehåll

  • Omställningsfondens stöd till uppsagda
  • Stöd till chefer och fack i omställningsprocessen
  • Chefens stöd till medarbetaren under omställningen
  • Kommunikationens roll i omställningsprocessen
  • Reaktioner och hur vi bemöter dem
  • Skriva talarmanus – och hålla sig till det
  • Checklista för det svåra samtalet
  • Träning i det svåra samtalet

Mål

God kännedom om vad Omställningsfonden kan hjälpa till med och att på ett sakligt och korrekt sätt informera anställda vid en uppsägning. Förståelse för att olika reaktioner är naturliga och trygghet i hur du ska hantera dem. Efter seminariet erbjuder vi checklistor och talarmanus att jobba vidare med.

Målgrupp

HR-ansvariga, chefer med personalansvar och fackliga företrädare.

Tid och pris

En halvdag för seminarium och workshop, för endast seminarium 1-2 timmar. Seminarium och workshop är kostnadsfritt.

Information och bokning

Kontakta din rådgivare på Omställningsfonden.

Vårt seminarium

Ladda ner vårt informationsblad om seminariet i God omställning.