Hoppa till huvudinnehållet

För medarbetare

Det finns flera anledningar till att arbetsgivare och medarbetare behöver gå åt olika håll. Omställningsprogrammet är en process som skapar goda förutsättningar att snabbt hitta vägen till nytt jobb, studier eller start av eget företag.

Syftet är på ett konstruktivt sätt avsluta en anställning under ansvarsfulla och strukturerade former vilket både arbetsgivare och medarbetare vinner på. Omställningsfonden är en kvalificerad partner som arbetar med diskretion och har stor erfarenhet av coachning och stöd i processen mot ett nytt jobb.

Målgrupp

Medarbetare inom kommun och landsting

Mål

Att så snabbt som möjligt hitta en ny sysselsättning utifrån individens egna mål.

Genomförande och innehåll

Omställningsfonden ger individuell coachning mot nytt jobb, studier eller eget företag. Stödet anpassas helt efter individen och omfattar hela eller delar av Omställningsfondens process med nuläge, arbetsmarknadsstrategi samt coachning och vägledning som beskrivs nedan.

Nuläge: Tillsammans genomförs en kompetenskartläggning baserad på erfarenheter och kompetenser och med fokus på vad individen vill i framtiden.

 • Kompetenskartläggning
 • Möjlighetsanalys
 • Personlighetsanalys
 • Individuell handlingsplan
 • Förändringsprocessen
 • Motivation och drivkrafter, styrkor och resurser

Arbetsmarknadsstrategi: Genomgång av strategier för att möta arbetsmarknaden och vilka möjligheter som finns för den enskilde individen

 • Kartläggning av arbetsmarknad och personligt nätverk
 • Krav och möjligheter på arbetsmarknaden
 • Yrkes- och branschorientering
 • Cv och ansökningshandlingar
 • Rekryteringsprocess och sökvägar
 • Personlig marknadsföring
 • Intervjuträning

Coachning och vägledning mot ny karriär: Omställningsfondens certifierade specialister på omställning träffar medarbetaren regelbundet. Mellan träffarna har specialisten och den uppsagda medarbetaren kontakt på telefon och mejl.

 • Matchning mot nytt jobb
 • Utveckling av eget nätverk

Omfattning

3 månader eller enligt överenskommelse.

Kostnad

30 000 kr. exkl moms. För kortare uppdrag finns möjlighet att köpa konsultstöd/coachning för 1.180 kr/timme exkl moms.

Information och beställning

Kontakta din rådgivare på Omställningsfonden

Ladda ner och skriv ut

Omställning för medarbetare