Hoppa till huvudinnehållet

För förtroendevalda

I samband med val förändras förutsättningarna för många förtroendevalda. Att få möjlighet att gå in i en omställningsprocess som bygger på OPF-KL skapar goda förutsättningar att snabbt hitta vägen till nytt uppdrag, jobb, studier eller start av eget företag.

Syftet är på ett konstruktivt sätt avsluta ett förtroendeuppdrag och skapa förutsättningar för en ny sysselsättning. Omställningsfonden arbetar med diskretion och har stor erfarenhet av coachning och stöd i processen mot ett nytt jobb.

Målgrupp

Förtroendevalda politiker vars uppdrag upphör.

Mål

Att så snabbt som möjligt hitta en ny sysselsättning utifrån de egna målen.

Genomförande och innehåll

Omställningsfonden ger individuell coachning mot nytt uppdrag, jobb, studier eller eget företag. Stödet anpassas helt efter individen och omfattar hela eller delar av Omställningsfondens process med nuläge, arbetsmarknadsstrategi samt coachning och vägledning som beskrivs nedan.

Nuläge: Tillsammans genomförs en kompetenskartläggning baserad på erfarenheter och kompetenser och med fokus på vad individen vill i framtiden.

 • Kompetenskartläggning
 • Möjlighetsanalys
 • Personlighetsanalys
 • Individuell handlingsplan
 • Förändringsprocessen
 • Motivation och drivkrafter, styrkor och resurser

Arbetsmarknadsstrategi: Genomgång av strategier för att möta arbetsmarknaden och vilka möjligheter som finns för den enskilde individen

 • Kartläggning av arbetsmarknad och personligt nätverk
 • Krav och möjligheter på arbetsmarknaden
 • Yrkes- och branschorientering
 • Cv och ansökningshandlingar
 • Rekryteringsprocess och sökvägar
 • Personlig marknadsföring
 • Intervjuträning

Coachning och vägledning mot ny karriär: Omställningsfondens certifierade specialister på omställning träffar den förtroendevalda varannan vecka, eller tätare. Mellan träffarna har specialisten och den förtroendevalda kontakt på telefon och mejl.

 • Matchning mot nytt jobb
 • Nätverksutveckling

Omfattning

6 månader

Kostnad

45 000 kr. exkl moms. För kortare uppdrag finns möjlighet att köpa konsultstöd/coachning för 1.180 kr/timme exkl moms.

Information och beställning

Kontakta din rådgivare på Omställningsfonden

 

Ladda ner och skriv ut

Omställning för förtroendevalda