Hoppa till huvudinnehållet

Vad är tidig lokal omställning?

Tidig lokal omställning (TLO-KL) handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Tidig lokal omställning, TLO-KL, är en bilaga till Omställningsavtal KOM-KL.

Arbetet med tidig lokal omställning bygger på att arbetsgivare tillsammans med lokala fack bestämmer hur de pengar som finns avsatta ska användas för att på bästa sätt tillgodose såväl verksamhetens som individens behov. De personer som berörs av insatserna behöver inte vara uppsagda, det finns inget krav på viss anställningstid och även visstidsanställda kan omfattas.

TLO-KL i korthet

  • Att stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. På det sättet kan de som riskerar att bli övertaliga få möjlighet till andra arbetsuppgifter inom organisationen.
  • Att erbjuda arbetstagare omställningsstöd för att få kompetens till en ny tjänst, då personen i fråga inte kan återgå till sin gamla tjänst efter en avslutad rehabilitering.
  • Att erbjuda samtalsstöd och coachning till såväl chefer som medarbetare inför en övertalighetssituation.

TLO-KL omfattar 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner samt företag och kommunalförbund anslutna till Sobona. TLO-KL finansieras genom tidigare inbetalda medel till Omställningsfonden. Överenskommelsen gäller mellan arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona och arbetstagarorganisationerna Kommunal, AkademikerAlliansen samt OFRs förbundsområden. Från och med 2020 omfattas även lärare av avtalet.

Mer om TLO-KL

Vårt avtal

Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel

För att få mer hjälp och stöd om hur TLO-medel kan användas kontakta våra rådgivare.