Hoppa till huvudinnehållet

Validering och utbildning till barnskötare

Genom TLO-stöd har Upplands-Bro kommun kunnat utbilda 40 anställda inom kommunens barnomsorg till barnskötare. Efter ett initiativ från personalchefen skickades en enkät ut för att kartlägga intresset för utbildningen. Responsen var överraskande positiv.

- Av de 60 som vi frågade ville 40 vidareutbilda sig. Det var häftigt att se att så många var intresserade, säger Marie Lindvall Wahlberg, verksamhetschef för de kommunala förskolorna.

Viktigt med fysiska träffar

Man lade stor vikt vid att det skulle ingå fysiska träffar, även om utbildningen var webbaserad. Många var studieovana och saknade självförtroende i en studiesituation, och för att få bästa möjliga förutsättningar fick de studerande träffa lärarna och de andra som studerade.

I direkt anslutning till träffarna fick man också fyra timmars instuderingstid på egen hand. Träffarna hölls varannan vecka och varje chef fick ansvara för att schemat fungerade. Kommunen stod för utbildningspaketet men inga vikarier sattes in.

Samarbete en framgångsfaktor

De fysiska träffarna i samband med instuderingstiden tror Marie Lindvall Wahlberg var något som gjorde initiativet så framgångsrikt.

- En annan framgångsfaktor var att vi samarbetade så bra på alla nivåer, att utbildningskontoret samarbetade med cheferna och de som studerade, och att vi stöttade och hade en dialog för att kunna lösa saker som dök upp längs vägen.

Gett ökad motivation

- Givetvis har det varit en tuff period också, och i och med långa upphandlingar var det osäkert in i det sista om projektet skulle bli av. När det väl drog i gång skulle validering och urval göras på kort tid. Men alla inblandade är överens om att det var värt allt det hårda arbetet.

- Det har gett oss så mycket som arbetsgivare att vi satsade på våra medarbetare och det har också gett dem en ökad motivation och lust att studera, flera har redan börjat plugga vidare till förskolelärare, säger Marie Lindvall Wahlberg.