Hoppa till huvudinnehållet

Sundsvall satsar stort på medarbetare inom LSS

Sundsvalls kommun har valt att använda sina medel inom TLO, tidig lokal omställning, till att kompetensutveckla medarbetare och chefer som på sikt riskerar att hamna i övertalighet. Kommunen går själva in med lön till vikarier under tiden som personalen vidareutbildas.

I maj förra året bjöd Sundsvall kommun in Håkan Karlström, rådgivare på Omställningsfonden för att informera om de nya utökade möjligheterna att arbeta tidig lokal omställning.

– Det var en tändande gnista och våra hr-avdelningar inom förvaltningarna funderade vidare vilka grupper av våra 8 000 anställda som är i störst behov av kompetensutveckling, säger Anette Nyström, hr-strateg på Sundsvalls kommun.

Barnskötare blir förskollärare

En grupp som är i behov av att stärka kompetensen för att undvika övertalighet på sikt, är barnskötare. Samtidigt har kommunen ett behov av att öka antalet förskollärare.

– Tidigare har några barnskötare läst kurser i förskollärarutbildningen men tvingats avbryta för att medel saknats. Nu kan vi via medel från TLO möjliggöra att sex av dem utbildas till förskollärare, säger Anette Nyström.

80 medarbetare inom LSS

En annan grupp är omkring 80 medarbetare inom LSS-verksamheterna* som inte uppfyller socialstyrelsens riktlinjer för önskvärd utbildning.

– Kraven på utbildningsnivå har skärpts i samband med att kundgruppen numer bor i eget boende. Även NKR, Nationella kompetensrådet, inom funktionshinderområdet, ställer krav på utbildning för att kommunen ska leverera den kvalitet som LSS ställer. Om de inte får den kompetensutveckling de behöver så finns en risk att de på sikt skulle kunna bli övertaliga, säger Anette Nyström.

Högskoleutbildning för chefer

En tredje grupp är chefer inom socialförvaltningen.
– Försäkringskassan har blivit hårdare i sina bedömningar för att bevilja personlig assistans. Antalet ärenden minskar vilket kan leda till att det blir övertalighet på enhetschefer inom personlig assistans. Samtidigt ser vi framöver ett anställningsbehov inom LSS-verksamheterna.

– Tre chefer får nu genomgå en utbildning som motsvarar 7,5 högskolepoäng och efter utbildningen har de även kompetens att tjänstgöra inom LSS verksamheterna, säger Anette Nyström.

Kommunen tar in vikarier

För att kompetensutveckla personal behövs vikarier.

– Även om vi till vår stora glädje beviljades medel från TLO-KL är vikarier en stor kostnad, säger Anette Nyström.

Hr-direktören Karin Rystedt och Personalnämndens ordförande Bodil Hansson var positiva till att hitta en lösning. Det resulterade i ett förslag som innebar att Personalnämnden tog beslut om att skjuta till egna medel för kompetensutvecklingen genom att ta in vikarier och betala deras löner.

Lönekostnad del i satsning

Under de kommande två åren kommer omkring 100 anställda inom Sundsvalls kommun kompetensutvecklas med medel från TLO.

– Ansvariga på kommunen är väldigt måna om satsningen och är med på att avvara hela 4,5 miljoner för vikariekostnader, säger Anette Nyström.

Stärker varumärket

Närmast ska en handlingsplan upprättas tillsammans med facken. I vår pågår arbetet med att köpa utbildning.

Vinsterna av TLO-medlen är fler. Satsningen på att kompetensutveckla arbetskraft stärker kommunens varumärke.

– Det visar att vi är måna om våra medarbetare. Det gynnar även våra medborgare att kompetensen höjs inom enheterna, säger Anette Nyström.

Ökad trygghet och arbetsglädje

Hennes förhoppning är att försöksperioden med utökade möjligheter att arbeta lokalt med omställningsarbete ska fortsätta gälla efter 2019.

– Många kan få glädje av anslagen. Det är oerhört värdefullt att redan i ett tidigt skede identifiera grupper som står inför en övertalighet på lång sikt. Det gör att vi kan öka personalens attraktionskraft, trygghet och arbetsglädje.

*LSS står för Lagen om stöd och service till funktionsnedsatta.

Text: Margaretha Eldh

Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel