Hoppa till huvudinnehållet

Södertälje satsar på socialsekreterare

I Södertälje kommun har man lokaliserat ett antal utmaningar ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Omvärldens krav och en hög personalomsättning bland socialsekreterare har gjort att man arbetat aktivt med lokala insatser. Det har bland annat handlat om att låta socialsekreterarna studera socialrätt på högskolenivå.

Hur har ni arbetat kring TLO-KL? 

− Vi har identifierat några områden som vi valt att fokusera på. Det handlar dels om att höja kompetensen hos vårdbiträden så att de uppfyller kompetenskraven i Södertälje för att kunna ha befattningen: undersköterska. Det handlar även om socialrätt för bland annat socialsekreterare. Myndighetsutövning inom socialtjänst och äldre- och funktionshinder är ett centralt samhällsuppdrag för kommunen. Tillgången på examinerade socionomer har varierat under åren, efterfrågan har ofta varit högre än tillgången. För att utöva myndighetsutövning krävs den här typen av kompetens, och man behöver ha ett visst antal poäng i socialrätt.

Vilka insatser har ni gjort?

− Ett 30-tal personer har utbildats i socialrätt och de kände en sådan glädje- och yrkesstolthet när de klarat kursen, och kunde då även känna sig säkrare i sin handledarroll.

– Vi hoppas även kunna utbilda chefer och kanske även fackliga representanter i ”det svåra samtalet” för att på ett bra sätt kunna bemöta medarbetare som befinner sig i omställning. Men den insatsen har vi ännu inte ansökt om.

Hur kom ni fram till vilka yrkesgrupper som skulle prioriteras och vilken kompetensutveckling som behövdes?

− Vi hade redan påbörjat med vår kompetensförsörjning innan avtalet kom. Det fanns tankar kring vad vi behövde för att säkra vår framtida kompetensförsörjning- och behov bland olika medarbetare, för att de skulle utvidga sin kompetens.

Hur många medarbetare/medlemmar har det berört? Eller gjorde ni ett urval och hur gick ni i sådant fall tillväga?

− Cirka 30 personer har utbildats i socialrätt i den här omgången. Och nu kommer även nästa gäng med cirka 30 vårdbiträden påbörja sin vidareutbildning till undersköterskor. Det har varit ett högt söktryck.

Vad har insatserna tillfört er verksamhet och de anställdas anställningstrygghet?

− Det gör att vi bättre kan hantera en linjeverksamhet och det bidrar till att våra medarbetare står bättre rustade inför eventuellt nya behörighetskrav och framtida legitimationskrav. Att den individuella kompetensen höjs är positivt för medarbetare, verksamhet och ökar vår attraktivitet som arbetsgivare.

− Vi tror att de nya ämneskunskaperna kan bidra till större arbetsglädje och yrkesstolthet hos medarbetarna. Och det i sin tur är viktigt för att uppnå god kvalitet i arbetet.

Hur har er dialog – arbetsgivare och fackliga emellan sett ut?

− Vi har haft ett öppet förhållningssätt – facket och arbetsgivare emellan. Det har varit viktigt att vi har träffats regelbundet, och att alla alltid har fått komma till tals.

Framgångsfaktorer i arbetet med tidig lokal omställning?

− Vi har haft en transparens och ett öppet förhållningssätt för verksamhetens behov, vilket har varit framgångsfaktorer i Södertäljes arbete med tidig lokal omställning.

Text: Birgitta Stolt

Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel