Hoppa till huvudinnehållet

Satsning på HR efter gapanalys

"Jag kan verkligen uppmuntra alla som har medel kvar ta vara på möjligheten!” Det säger Maria Svedberg, HR-chef på Södersjukhuset i Stockholm. Hon är en av de som, tillsammans med Omställningsfonden, drivit insatser inom kompetensutveckling för HR-medarbetarna på SÖS.

Södersjukhuset har under den senaste tiden genomgått stora förändringar, både fysiskt i och med flytt av avdelningar, och organisatoriskt då man har centraliserat HR-funktionen.

Det decentraliserade arbetssättet innebär ett nytt uppdrag och krav på ny kompetens och HR behövde därför kompetensutvecklas för att kunna vara ett bra stöd till cheferna också inför framtida förändringar. Man behövde dessutom få ett gemensamt sätt att kommunicera.

5-dagarspaket

Maria Svedberg genomförde en GAP-analys med sina medarbetare på HR för att se vad det fanns för behov och önskemål när det gällde utbildningsinsatser. Tillsammans kom de fram till fem olika områden varav det största handlade om förändringsledning. Med hjälp av Omställningsfonden satte man sedan ihop ett femdagarspaket med utbildning inom handledningsstöd i HR-rollen, konflikthantering, svåra samtal och förändringsledning.

- Jag tror att modellen att medarbetarna fick identifiera sina behov av utvecklingsinsatser var en framgångsfaktor för att insatsen blev så lyckad, säger Maria Svedberg.

Sprida kunskap vidare

Efter genomförda insatser har man nu föreslagit samma utbildningsinsats till andra, för att sprida kunskapen vidare inom organisationen, och för att alla ska ha gemensamma modeller och metoder. Chefer och ledare ska utbildas i nästa steg, efter en flytt av bland annat akuten.

- Man kan säga att vi ständigt jobbar med kompetensutveckling, de områden som våra medarbetare har fått utbildning inom kräver färdighetsträning. De behöver träna på att stötta cheferna i att hålla de svåra samtalen och att aktivt jobba med förändringsledningen för att känna att de har höjt din kompetens. Det är en sak att ge medarbetarna kompetensen men en annan att omsätta den i praktiken, det är ju där man verkligen kan se effekten, säger Maria Svedberg.

Nöjda med stöd

- Vi är väldigt nöjda med stödet vi har fått från Omställningsfonden. Förutom att de har stått för finansieringen så har vi fått bra service, alltifrån hjälp med föranmälan, till stöd att hitta duktiga och aktuella föreläsare och leverantörer. Det har känts tryggt att veta att vi inte ödslar tid på fel saker och att få formalia rätt från början.

 

 

Publicerad 20 augusti 2019