Hoppa till huvudinnehållet

Samordnare blev framgång för Helsingborg

För att effektivt ta tillvara sina TLO-medel beslutade Helsingborg stad att tillsätta en samordnare, som kunde agera spindeln i nätet för verksamheterna och också vara kontaktperson gentemot Omställningsfonden. Kristin Johansson, arbetsrättsspecialist på HR-avdelningen, blev tilldelad rollen som samordnare.

- Vi har jobbat med omställning tidigare men nu skulle vi jobba förebyggande och valde att involvera verksamheterna ute i staden i processen. Vi hade en central pott med alla pengar i och samlade sedan in idéer från verksamheterna.

Koordinera och prioritera

Man kunde skicka in förslag direkt som föranmälningar eller diskutera möjliga idéer och vad de skulle innebära i praktiken. Kristin arbetade sedan med att koordinera och prioritera föreslagna insatser och föranmälningar.

- Vi gjorde en handlingsplan för hur pengarna skulle användas, och presenterade en grundstrategi för hur vi hade tänkt använda medlen för Omställningsfonden. Vi hade också kontakt med de fackliga föreningarna för att de skulle vara involverade i grovplaneringen.

Inspiration från andra

Från att ha varit lite trögt i början, att man inte visste vad man skulle hitta för insatser och projekt så kom arbetet plötsligt igång. Mycket inspiration hämtades från träffar med andra kommuner, där man kunde identifiera sig med varandra och se vad vilka gemensamma utmaningar som fanns.  

Det har varit bra att ha en samordnare för jag har fungerat som en länk mellan HR och verksamheterna när de väl kom igång med planeringen. Jag har varit insatt i vilka möjligheter som finns, och har också varit uppdaterade på nyheter från Omställningsfondens sida, exempelvis att man nu kan ansöka om pengar i efterhand.

Stöd från Omställningsfonden

Kristin upplever att Omställningsfonden har varit lyhörda för synpunkter på förbättringar kring hanteringen av TLO-medel.

- Vi har också fått ett jättebra stöd och hjälp, inte minst administrativt. Det är många som är inblandade i en sådan här process och då är det skönt att ha en kontaktperson som har koll på hur det ser ut hos oss.