Hoppa till huvudinnehållet

Kompetensinventering gav kickstart för TLO

Malmö stads förvaltningar var snabba med att ansöka om medel från TLO-KL, tidig lokal omställning, för att kompetensutveckla 975 medarbetare som på sikt riskerar att hamna i övertalighet. Första ansökan kom in dagen efter informationsmötet med rådgivaren Lisbeth Pinotti på Omställningsfonden i april förra året.

– Grunden för vårt arbete har förenklat för oss. Vi har jobbat intensivt med att analysera vårt kompetensbehov, säger Petra Smedjeback, HR-specialist Kompetensförsörjning på Malmö stad.

Gemensamt arbetssätt

Det är tredje året i rad som Malmö stad arbetar med kompetensgap. 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att införa ett kommungemensamt arbetssätt kring kompetensförsörjning. Sedan dess gör samtliga förvaltningar och nämnder i Malmö Stad varje år en kompetensbehovsanalys. Totalt berörs 13 förvaltningar och 26 000 medarbetare.

– Arbetet är omfattande, men gör att vi har koll på våra kompetensutmaningar. Det ger också en samlad bild när vi ska kommunicera med SKL, universitet, Arbetsförmedlingen och Omställningsfonden. Vi vet exakt var någonstans vi vill lägga våra insatser, säger Petra Smedjeback.

Sprider exempel

De större förvaltningarna har utsett en HR-medarbetare som ingår i en processgrupp kring kompetensförsörjning.

– Vi träffas varje månad och utvecklar arbetet och analyser och planerar kommunikationsinsatser. Förvaltningarna berättar hur de har använt sina TLO-medel för att inspirera och informera andra om sitt arbetsätt, säger Petra Smedjeback.

Behörighet för barnskötare

Kompetensförsörjningsfrågan står högt på agendan inom kommunen och genomsyrar hela organisationen. Varje enskild chef har koll på vilka utmaningar de står inför och vad de behöver.

– När vi fick information om TLO-KL och hur stor summa Malmö stad hade att tillgå var det bara för oss att kroka i. Hela arbetet var i stort sett gjort. Förvaltningarna behövde i stort sett bara kryssa i en ruta i ansökan till Omställningsfonden, säger Petra Smedjeback.

– Förskolan var först med att komma in med en ansökan för att kompetensutveckla 330 av sammanlagt 3 000 barnskötare i Malmö Stad. Våra barnskötare behöver bli behöriga för att klara sina uppdrag med kvalitet.

Yrkessvenska

Grundskolans ansökan gäller insatser för 160 barnskötare och elevassistenter som behöver kompetensutvecklas för att klara sina uppdrag inom särskolan. Serviceförvaltningen har ansökt om TLO-medel för 50 lokalvårdare som har behov av att lära sig yrkessvenska för att tillgodogöra sig föreskrifter.

– Därutöver har Hälsovård- och omsorg anmält insatser som rör validering av 100 vårdbiträden till undersköterskor och språkutbildning av 100 undersköterskor.
Funktionsstödsförvaltningen får TLO-medel för att öka behörigheten hos 80 stödassistenter, berättar Petra Smedjeback.

TLO har hållbarhetstänk

Totalt rör det sig om 975 medarbetare inom Malmö Stad som får TLO-medel för kompetensutveckling. Hittills är 156 medarbetare igång i aktiviteter.

– TLO-medlen är en positiv framåtriktande insats och går helt i linje med att vi måste och vill satsa på och kompetensutveckla våra medarbetare. Det är ett hållbarhetstänk. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi behöver skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas inom vår organisation.

Text: Margaretha Eldh

Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel