Hoppa till huvudinnehållet

Från köksbiträde till kock med TLO-medel

Tyresö kommun har valt att satsa sina medel inom tidig lokal omställning (TLO-KL) på en tvåårig kompetensutvecklingsinsats för köksbiträden att bli kockar.

Totalt får 15 köksbiträden grundläggande storkök- och restaurangutbildning, och en vidareutbildning till kock. Utbildningen sker parallellt med det ordinarie arbetet och kommer huvudsakligen vara förlagd till eftermiddag- och kvällstid.

Garanterar nytt jobb

Totalt får 15 köksbiträden grundläggande storkök- och restaurangutbildning, och en vidareutbildning till kock. Utbildningen sker parallellt med det ordinarie arbetet och kommer huvudsakligen vara förlagd till eftermiddag- och kvällstid.

– Efter avslutade och godkända studier har vi garanterat alla deltagare ett nytt arbete som kock inom kommunens måltidsverksamhet, berättar Jimmy Andersson, förhandlingschef i Tyresö kommun.

Dialog med facken

Den första delen av kompetensutvecklingen startade för sju veckor sedan. Men själva arbetet att använda TLO-medel startade redan i mitten av februari 2017.

– Vi fick information om möjligheterna med tidig lokal omställning och kort därpå inledde vi en dialog med de lokala fackförbunden med utgångspunkt i faktorer som:

  • Hur ser rekryteringssituationen ut för kommunen på såväl kort- som lång sikt?
  • Vilka yrkesgrupper förväntas få förändrade krav eller kan komma att bli föremål för omställning eller behov av omfattande kompetensutveckling?
  • Vilket mervärde får satsningen för våra medborgare i relation till uppsatta mål? Vilken satsning ger mest tillbaka till invånaren och individen?
  • Vilka är konsekvenserna om vi inte genomför just denna satsning?

Allt klart innan inbjudan

Parterna gick grundligt till väga och kom så småningom fram till att det var just en kompetensutvecklingsinsats för köksbiträden man skulle satsa på. Men innan Tyresö kommun gick ut med en förfrågan till medarbetarna löste man också många av frågorna som förväntades uppstå tillsammans med facken, t ex vilka villkor som skulle gälla för deltagarna under tiden för satsningen, vilka utbildningsaktörer som skulle kunna vara tänkbara samt hur urvalet av deltagare skulle gå till.

Resultatet blev att alla tillsvidareanställda köksbiträden inom kommunens måltidsservice fick möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta.

Objektiv bedömning

– Sammanlagt fick vi in 19 intresseanmälningar som sedan följdes upp med intervjuer som Omställningsfonden ansvarade för. Det var ett sätt för oss att få en objektiv och oberoende bedömning av de sökande utifrån drivkrafter samt förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen, säger Jimmy Andersson.

Av dessa 19 valdes 15 ut att delta i utbildningen som pågår till och med våren 2020. De köksbiträden som går utbildningen och får godkända betyg kommer att erbjudas anställning som kock inom kommunens måltidsverksamhet.

Stolt över satsning

– Tack vare TLO-medel kan vi nu göra en stor satsning på en yrkesgrupp som gör ett viktigt och betydelsefullt arbete, men som sällan får den här chansen till kompetensutveckling. Jag känner en stor stolthet över vår satsning och på det sätt den kommer både våra medarbetare, oss som arbetsgivare och våra medborgare tillgodo.

Tänk på

  • Försök inte göra allt samtidigt. Skapa en målbild och eventuella kriterier för vad ni vill åstadkomma tillsammans med facken.
  • Låt det ta lite tid. Lös de ”heta potatisarna” såsom villkors-/ersättningsfrågor, kriterier för vilka som ska få delta mm innan ni börjar ansöka om medel och involverar medarbetarna.
  • Använd gärna extern part för urvalsarbetet. Minskar risken för upplevelsen av subjektiva bedömningar eller godtycke samt skapar en känsla hos de inblandade att det både är viktigt och på riktigt.
  • Var stolta. Ni bidrar till att stärka och rusta såväl individ som organisation inför framtiden.

Läs mer om hur andra arbetsgivare arbetat med TLO-KL

Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel