Hoppa till huvudinnehållet

Framtidssamtal i Bengtsfors

I Bengtsfors kommun har man valt att satsa en del av sina TLO-medel på framtidssamtal för att kompetensutveckla medarbetare som riskerar uppsägning. Gensvaret från personalen har varit stort.

– Med framtidssamtal och coachning i ett tidigt skede får vi en betydligt bättre omställning. Vi visar att vi bryr oss om våra medarbetare vilket ger oss ett bra rykte som arbetsgivare. Vi har varit rörande överens med både arbetstagare och fack, säger Anders Alin.

Stor övertalighet

I samband med avveckling av en HVB-verksamhet stod Bengtsfors kommun i fjol inför en stor övertalighet av personal. Många av dem som arbetat som boendestödjare kunde få jobb inom andra verksamheter i kommunen, men inte alla.

Nu, ett år senare, har det löst sig på bästa sätt för de flesta. Kvar finns 6-8 tillsvidareanställda som kommunen stöttat med framtidssamtal tack vare den nya möjligheten att använda TLO-medel.

– När vi i höstas fick reda på att medlen kan användas redan då det finns risk för övertalighet nappade vi direkt. För oss som arbetsgivare är det oerhört värdefullt att så tidigt som möjligt stötta de anställda och ge dem möjlighet att få vägledning och goda råd utifrån deras bakgrund, säger Anders Alin, personalchef på Bengtsfors kommun.

Möta förändrade behov

Syftet med tidig lokal omställning är att kompetensutveckla medarbetare för att möta förändrade behov för att undvika uppsägningar och att ge omställningsstöd vid ohälsa. Avtalet är ett försök under tre år fram till 2019 och ska sedan utvärderas.

Lokala medel kan bland annat användas i många olika situationer, bland annat vid ohälsa då återgång till befintlig anställning inte är möjlig och till organisationer som vid en omställning är i behov utbildning och stöd i det svåra samtalet.

Utökad användning

Anders Alin ser gärna ytterligare utveckling av TLO-medlen.

– Det är spännande att Omställningsfonden öppnar upp möjligheten att använda medlen och förbereda duktiga arbetstagare att göra något annat och inte riskerar att hamna i passivitet. Jag ser gärna att medlen även kan användas till praktik med lön så att man får pröva andra arbeten, säger Anders Alin.

Bra omställning

Anders Alin är stolt över att kommunen har klarat en så pass stor omställning bra. Den närmaste framtiden kommer endast ett fåtal anställda att bli uppsagda på grund av arbetsbrist.

– Då är det andra åtgärder som blir aktuella och vi har bett vår rådgivare Lars Gustavsson på Omställningsfonden om hjälp för att våra medarbetare snabbt ska få stöd och hjälp till nytt arbete.

Text: Margaretha Eldh

Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel