Hoppa till huvudinnehållet

A-kasseufyllnad & ersättning istället för a-kassa

Arbetsgivare inom SKR och Kommunalförbund inom Sobona betalar ekonomiskt stöd till uppsagda medarbetare efter hand som de uppstår.

Uppsagda arbetstagare ansöker själva om ekonomiska förmåner direkt till Omställningsfonden. Du som arbetsgivare får ett utbetalningsuppdrag från Omställningsfonden för att godkänna utbetalningen. Mer information om detta hittar du i vårt avtal §§ 11 och 12.

Därefter betalar Omställningsfonden ut ersättningen till arbetstagare och och fakturerar arbetsgivaren.

 För övriga arbetsgivare inom Sobona (fd Pacta) finansierar premien till Omställningsfonden de ekonomiska förmånerna.

Räkna ut ersättning

Fyll i arbetstagarens lön för att se dagersättningen för de olika ekonomiska ersättningarna, samt totalbeloppet inklusive särskild löneskatt.

A-kasseutfyllnad dag 1-100

A-kassetak: 25 025 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

0 kr inkl särskild löneskatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

0 kr inkl särskild löneskatt

A-kasseutfyllnad dag 101-200

A-kassetak: 20 900 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

0 kr inkl särskild löneskatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

0 kr inkl särskild löneskatt

A-kasseutfyllnad dag 201-300

A-kassetak: 23 885 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

0 kr inkl särskild löneskatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

0 kr inkl särskild löneskatt

Ersättning istället för a-kassa

T.ex. aktivitetsersättning

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

0 kr inkl särskild löneskatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

0 kr inkl särskild löneskatt

Ekonomiskt stöd för jobbsökare

A-kasseutfyllnad

Ersättning istället för a-kassa