Hoppa till huvudinnehållet

A-kasseufyllnad & ersättning istället för a-kassa

Här kan du som arbetsgivare räkna ut hur stor ersättning medarbetaren kommer att få och vad det kommer att kosta.

Arbetsgivare inom SKR och Kommunalförbund inom Sobona betalar ekonomiskt stöd till uppsagda medarbetare efter hand som de uppstår. Detta gäller medarbetare som sagts upp före den 1 maj 2020 och därmed omfattas av kollektivavtalet KOM-KL. 

Medarbetarna ansöker själva om ekonomiska förmåner direkt till Omställningsfonden. Du som arbetsgivare får ett utbetalningsuppdrag från Omställningsfonden för att godkänna utbetalningen. 

Därefter betalar Omställningsfonden ut ersättningen till arbetstagare och och fakturerar arbetsgivaren.

För övriga arbetsgivare inom Sobona (fd Pacta) finansierar premien till Omställningsfonden de ekonomiska förmånerna. Detsamma gäller för medarbetare hos arbetsgivare inom SKR och kommunalförbund inom Sobona som sägs upp efter 1 maj 2020.

Räkna ut ersättning

Fyll i arbetstagarens lön för att se dagersättningen för de olika ekonomiska ersättningarna, samt totalbeloppet inklusive särskild löneskatt.

A-kasseutfyllnad dag 1-100

A-kassetak: 33 000 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

0 kr inkl särskild löneskatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

0 kr inkl särskild löneskatt

A-kasseutfyllnad dag 101-200

A-kassetak: 27 500 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

0 kr inkl särskild löneskatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

0 kr inkl särskild löneskatt

A-kasseutfyllnad dag 201-300

A-kassetak: 31 428 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

0 kr inkl särskild löneskatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

0 kr inkl särskild löneskatt

Ersättning istället för a-kassa

T.ex. aktivitetsersättning

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

0 kr inkl särskild löneskatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr efter skatt (max dagar)

0 kr inkl särskild löneskatt

Ekonomiskt stöd för jobbsökare

A-kasseutfyllnad

Ersättning istället för a-kassa